Sexuella trakasserier och sexuellt våld är vanliga i social- och hälsovårdsbranschen

Tehy, fackföreningen för social- hälsovårdsbranschen samt det pedagogiska området, genomförde en enkät på våren om våldet som vårdpersonalen upplever. Enkäten som utfördes av Aula Reseach Oy undersökte också de sexuella trakasserier och det sexuella våld som vårdare upplever. Tehy kräver att arbetsgivarna ingriper effektivt och snabbt i frågan. Varje fall är ett för mycket.

Image text
Bild: iStock

Sexuella trakasserier riktar sig särskilt mot unga arbetstagare

Sexuella trakasserier innebär verbalt, icke-verbalt eller fysiskt oönskat beteende med sexuell karaktär och kränker psykisk eller fysisk integritet. 30 % av de som svarade (4 023 tehyiter svarade) hade upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen under sina karriärer.

Tehyiterna har upplevt sexuella trakasserier särskilt från klienter och patienter (85 %). Man upplevde även trakasserier från kollegor (26 %) samt ledsagare och klienters anhöriga (12 %).
Sexuella trakasserier uttrycker sig som sexuellt laddat tal, sexuella insinuationer, kommentarer om kropp eller klädsel och intima kommentarer eller frågor som rör privatlivet.

Sexuella trakasserier riktade sig särskilt mot arbetstagare under 35 år, varav 45 % hade upplevt trakasserier under sina karriärer. Sexuella trakasserier var vanliga särskilt inom socialtjänsten, där 36 % av arbetstagarna hade upplevt trakasserier.

En person som utför sexuellt våld respekterar inte andras sexuella självbestämmanderätt

Sexuellt våld inkluderar till exempel våldtäkt, tvång eller påtryckningar till sex, eller tvång till förödmjukande sexuella handlingar. Sexuellt våld är både fysiskt och psykiskt våld.

6 % av de som svarade på enkäten hade upplevt sexuellt våld under sina karriärer. Enligt enkäten riktade sig sexuellt våld eller hot om sexuellt våld oftare mot unga under 35 år än mot övriga, och 13 % av de unga hade upplevt detta.

Oftast upplever eller blir tehyiterna hotade med sexuellt våld från klienter eller patienter (90 %). Sexuellt våld eller hot om sexuellt våld upplevdes också från kollegor (16 %) och anhöriga (13 %). 
 
Sexuellt våld uttrycks oftast som tafsande på bröst och rumpa, annan beröring och tvång eller försök till kyssning. 
 
Sexuellt våld upplevdes klart mindre än sexuella trakasserier. Det är vanligast inom den psykiatriska vården, rehabiliteringen, dagkirurgin och akutvården. 

Arbetsgivaren måste ingripa mot sexuella trakasserier och sexuellt våld

Sexuella trakasserier och sexuellt våld får inte sopas under mattan, utan det är arbetsgivarens plikt att snabbt ingripa mot dem i arbetsgemenskapen. Arbetsgemenskapens ledning måste också betona att arbetsgemenskapen inte accepterar sådant beteende av kollegor, patienter eller deras anhöriga. 

Arbetstagaren måste säga åt den som trakasserar att hen upplever beteendet som kränkande. Om situationen inte åtgärdas genom att ta upp saken till tal, måste upplevelsen rapporteras till chefen. 
 
– Sexuella trakasserier och sexuellt våld är en form av våld. De är inte på något sätt acceptabla och hör inte till tehyiternas arbetsplatser. Arbetsplatserna måste ha tydliga förfaranden om hur man ska stoppa trakasserier och våld – toleransen för detta ska var noll, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy. 

Rytkönen är särskilt ledsen och arg över att unga vårdare utsätts. Social- och hälsovårdsbranschen har verkligen inte har råd att förlora dem. 
 
Om arbetsgivaren inte agerar för att stoppa trakasserierna eller om åtgärderna inte är tillräckliga och trakasserierna fortsätter, kan arbetstagaren kontakta arbetarskyddsmyndigheten. Även Tehy ger sina medlemmar stöd och råd. 

Mer information: 
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys arbetslivsexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171

PP-presentation om de viktigaste resultaten gällande sexuella trakasserier och sexuellt våld:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/dokumentti/tehyn_kysely_-_seksuaalinen_hairinta_ja_vakivalta_sote-alalla_11.8.2021_id_17306.pdf

Tidskriften Tehys artikel på svenska om sexuellt våld:
https://www.tehylehti.fi/sv/tyoelama/tafsa-inte-var-tredje-tehyit-har-blivit-sexuellt-ofredad-pa-jobbet