Rytkönen från Tehy: Nedskärningarna i semesterpenningarna måste kompenseras, statsmaktens stöd behövs

Huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn träffade idag statsminister Juha Sipilä, som fick hälsningar från fältet. Vid mötet behandlades även nedskärningarna i semesterpenningarna inom den offentliga sektorn. Kompensationen av dessa diskuteras i den kommunala sektorns avtalsförhandlingar. Löntagarnas mål är att i år och nästa år få en kompensation för nedskärningarna genom en separat ersättning, som inte får vara en del av den egentliga löneförhöjningen.

 – Vi förstår att konkurrenskraftslösningen inte kan dras tillbaka, men dess negativa effekter kan och bör kompenseras nu när den ekonomiska situationen har förbättrats väsentligt och det inte längre finns några skäl till så här tuffa sparåtgärder, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy.

För att en kompensation ska vara möjlig krävs att statsmakten kommer emot, för enligt kommunarbetsgivaren har kommunernas budgetar minskats med en summa som motsvarar nedskärningarna och arbetsgivaren kan inte förhandla om saken utan statens stöd. När det gäller detta ligger bollen nu hos statsmakten. 

– Statsministern har även tidigare hört barnmorskornas synpunkter. Jag vill tro att vi även i denna fråga kan hitta en rättvis linje, säger Tehys ordförande och barnmorskan Millariikka Rytkönen.

– Många av våra medlemmar har sagt att nedskärningarna i semesterpenningarna har varit ett hårt slag. För den genomsnittliga anställda inom den kommunala sektorn har semesterpenningen minskat med drygt 600 euro, vilket är en stor summa i förhållande till en sjukskötares lön. Semesterresor har ställts in, husköp har skjutits upp och hos en del har nedskärningen till och med gjort det svårt att klara de dagliga utgifterna – man har tvingats dra åt svångremmen, förklarar hon.

Nedskärningarna i semesterpenningarna har haft negativa effekter på såväl köpkraften som kommunernas skatteintäkter och de inhemska företagens verksamhet. Men framför allt har nedskärningen enligt Rytkönen upplevts som orättvis, eftersom den endast har berört den offentliga sektorn. 

– Man bör också komma ihåg att regeringen inte kan skjuta över hela ansvaret på arbetsmarknaden, eftersom det bakom konkurrenskraftslösningen fanns planer på ytterligare nedskärningar och försämringar som riktas mot löntagarna.
 

Mer information: 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028