La Carita-stiftelsens hederspris till äldreomsorgschefen Anna-Liisa Lyytinen

Anna-Liisa Lyytinen från Nurmijärvi har fått La Carita-stiftelsens utmärkelse som årets tehyitiska äldreomsorgschef. Priset överräcktes i dag vid Tehys hälsopolitiska seminarium i Paasitorni.

Image text
Bild: Pasi Autio

Lyytinen är tf direktör för Helsingfors stads kompetenscenter för rehabilitering. Hon har på ett betydande sätt tillsammans med personalen utvecklat tjänsterna för äldre människor.

Lyytinens mål är att tillhandahålla äldre människor högklassiga tjänster som grundar sig på evidensbaserad kunskap och god praxis. En av de mest betydelsefulla prestationerna i hennes arbete har varit integrationen av hemsjukvården och hemservicen i Helsingfors, där cirka 1 500 yrkesutbildade inom social- och hälsovården har förenats i samma team. Tack vare reformen kunde klienternas funktionsförmåga främjas så att det blir tryggt för dem att bo hemma.

Lyytinen har sedan 1986 arbetat i olika ledningsuppgifter inom Helsingfors stad. Hon har tidigare varit bland annat avdelningsskötare, ledande överskötare, resultatenhetschef och chef för hemvården. Från början av nästa år återgår hon till sitt arbete som direktör för social-och hälsovårdssektorns norra serviceområde.

Helsingfors stads fackavdelning, som kom med förslaget till årets äldreomsorgschef, konstaterar att Lyytinen är en förändringschef som samarbetar med många olika experter och nätverk och tar ansvar för personalens kompetensutveckling och arbetshälsa.

La Carita-stiftelsen har sedan 2002 delat ut en utmärkelse för gott arbete inom äldreomsorg till olika arbetsgrupper och framstående chefer. Det nu beviljade priset till en tehyitisk äldreomsorgschef delades ut för sjunde gången. Det aktuella priset delades ut för första gången år 2011. 

La Carita-stiftelsens målsättning är att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande i Finland:

http://www.lacarita.fi/

 

Mer information:

Anna-Liisa Lyytinen, tfn 050 527 1010
Ombudet för La Carita-stiftelsen Matti Salmivuori, tfn 0400 500 726, [email protected]