Kommunsektorn siktar på löneförhöjningar

Kommunsektorns arbetstagare kräver att kommunalt anställdas köpkraft tryggas genom löneförhöjningar som är i linje med den allmänna linjen på arbetsmarknaden. Ordförandena för huvudavtalsorganisationerna FOSU, KoHo och JAU berättade i dag om förhandlingarnas gång och sina mål.

– Det krävande servicearbetet som produceras inom kommunsektorn uppskattas av folket och främjar alltid finländarnas bästa. Kommunsektorn har hand om samhällets grundläggande tjänster, utbildning, social- och hälsovårdstjänsterna och de nödvändiga tjänsterna i vardagen, omgivningen och vår säkerhet. Detta tryggar såväl individuell som kollektiv välfärd och skapar samtidigt förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv, påpekar ordförandena.

– Kommunsektorns löneuppgörelse får inte underskrida den allmänna linjen som förhandlas fram på arbetsmarknaden. Även offentliga sektorns produktivitet har hela tiden förbättrats. Dessutom ska vi komma ihåg att även offentliga arbetsgivares lönebetalningsförmåga ökar småningom i takt med att ekonomin fortsätter att växa. 

Inkomstutvecklingen för kommunsektorns arbetstagare har också stävjats av den temporära nedskärningen av semesterpenningen som togs med i konkurrenskraftsavtalet.

 

Samarbete för att höja den fackliga beredskapen

Huvfudavtalsorganisationerna har under hösten berett gemensamma mål när det gäller löneförhöjningar och övriga avtalsvillkor. Förhandlingarna med KT Kommunarbetsgivarna inleddes i december och huvudförhandlingsgruppen sammanträdde senast i går, då parterna behandlade bland annat ändringar i avtalsbestämmelserna.

Kommunsektorn strävar efter att nå en uppgörelse där merparten av löneförhöjningarna består av allmänna förhöjningar. Förbunden går med på justeringspotter, om man kommer överens om dem på central nivå. Rent lokala potter ser förbunden däremot på med reservation.

Alla kommunsektorns avtal löper ut den 31 januari. Löntagarparterna sade upp avtalen i slutet av november, vilket öppnar en möjlighet för fackliga åtgärder redan den 1 februari. FOSU, KoHo och JAU har diskuterat frågan sinsemellan. Fackliga åtgärder och därav följande problem i medborgarnas tjänster är möjliga, om förhandlingarna inte annars ser ut att gå framåt.

 

Landets största avtalsbransch

Kommunsektorn är landets största avtalsbransch. Kommuner och samkommuner sysselsätter 421 000 arbetstagare, av vilka majoriteten omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Lärare, läkare och teknisk personal har separata avtal. Kommunsektorns avtalsparter förhandlar också om ett separat avtal för timanställda.

 

Mer information:

Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU
ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

 

Offentliga sektorns union JAU
ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756
ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772

 

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo
ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, tfn 050 527 5085
ordförande Millariikka Rytkönen, TEHY, tfn 040 821 0028