Hälsningar från Tehy och SuPer inför budgetmanglingen: Vårdarnas insatser för att bekämpa coronaviruset måste ersättas

Inför budgetmanglingen vädjar Tehy och SuPer än en gång till landets regering. På samma sätt som i flera andra europeiska länder måste vårdarna även i Finland ersättas i pengar för deras riskfyllda arbete i enlighet med beredskapslagen i kampen mot coronaviruset.

Image text
Bild: iStock

I slutet av våren presenterade vårdarorganisationerna ett gemensamt yrkande om ett coronatillägg för statsmakten, men har inte fått något svar på det.  Vårdarna hoppas nu innerligt på ett konkret incitament och tillmötesgående från regeringen i budgetmanglingen. Miljardstöd har redan delats ut till olika branscher, och EU:s åtgärdspaket för coronaepidemin kommer att ge Finland ytterligare tre miljarder. En coronaersättning enligt vårens yrkande skulle innebära en satsning på omkring 150 miljoner euro på social- och hälsovårdsbranschens framtid. 

– Är det verkligen så att det inte finns några pengar alls till det här gänget som ansvarsfullt kämpar mot pandemin med risk för sin hälsa? Vårdarna upplever att det är mycket orättvist att deras insatser inte noteras alls på något sätt, säger SuPer:s ordförande Silva Paavola.

– Meddelanden från fältet har under sommaren avslöjat att många har fått nog nu och lämnar branschen, eftersom de kan försörja sig också på enklare och mindre riskfyllda sätt, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Dessutom är coronahotet inte på något sätt förbi. Antalet smittade ökar, och också testningen och spårningen kräver arbetskraft. Inom vården förbereder man sig fortfarande för risken för coronavirussmittor och arbetar långa och tunga skift i tung skyddsutrustning. Också den ökade vårdskulden och förkortningen av vårdköerna håller på att bli ett nytt bekymmer.

Det var en realitet redan före coronaepidemin att personalen är trött, hårt belastad och frustrerad. Situationen har bara blivit värre. En handräckning till vårdarna från statsmakten i form av ett coronatillägg skulle kanske få åtminstone en del vårdare att skjuta upp sina planer på att byta bransch och skapa framtidstro. 

Mer information:

https://www.tehy.fi/sv/ta-kontakt/till-medier