Förhandlingsresultat av konkurrenskraftsavtalet inom den privata socialservicesektorn

Inom den privata socialservicesektorn nåddes ett förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet. I lösningen förlängdes arbetstiden i enlighet med konkurrenskraftsavtalet med 30 minuter i veckan. Lokala avtal främjades och verksamhetsförutsättningarna för de förtroendevalda förbättrades avsevärt. Kollektivavtalet gör det möjligt att komma överens om en arbetstidsbank i fortsättningen.

Konkurrenskraftavtalet är väldigt svårt för de anställda. Förhandlingsorganisationen TSN för hälsovårds- och socialbranschen förutsatte att de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar utvecklas så att de motsvarar dagens krav inom den växande branschen. 

I avtalet förbättrades de förtroendevaldas och de vice förtroendevaldas rätt till fackföreningsutbildning samt de förtroendevaldas tidsanvändning – i synnerhet för de förtroendevalda som omfattas av personaldimensioneringar.

Ett viktigt framsteg är också förbättringen av verksamhetsförutsättningarna för de regionala förtroendevalda. Enligt avtalsbestämmelserna ska man i fortsättningen säkerställa att de regionala förtroendevalda har faktiska möjligheter att ha hand om förtroendeuppdraget.

– Vi anser att vi genom dessa förbättringar kan skapa en bättre fungerande förtroendekultur för den privata socialservicesektorn. Fungerande bestämmelser för de förtroedevalda är till nytta även för arbetsgivarna. Ett fungerande förtroendemannasystem förbättrar också branschens rykte, säger Tehys jurist Vappu Okkeri.

 

Tehy, ERTO och SuPer bildar en gemensam förhandlingsorganisation inom hälsovårds- och socialbranschen som förhandlar fram bland annat ett kollektivavtal för den privata socialservicesektorn.

 

Mer information:
Vappu Okkeri
jurist,
VT Tehy
tfn 0400 913230

Jukka Parkkola
avtalsförhandlare
SuPer
tfn 050 569 8710

Matti Orkovaara
intressebevakningsdirektör
ERTO
tfn 040 5611 687