Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift har upphört vid YTHS

Inom avtalsbranschen för Studenternas hälsovårdsstiftelse YTHS har idag en överenskommelse nåtts.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. Löneförhöjningarna verkställs som en allmän höjning i två rater.  1.5.2018 höjs arbetstagarnas grundlön eller därmed jämförbar månadslön med 1,25 procent.  1.3.2019 höjs arbetstagarnas grundlön eller därmed jämförbar månadslön med 2,21 procent.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift, som ERTO, SuPer och Tehy utlyst, upphör med omedelbar verkan vid YTHS.

Förhandlingarna om kollektivavtal fortsätter inom den privata socialservicebranschen och hälsovårdsbranschen. Därför fortsätter också förbudet mot övertid och byte av arbetsskift som utlystes den 8 februari inom dessa branscher.

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.
 

Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTO:s ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174