Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift har upphört vid YTHS

Inom avtalsbranschen för Studenternas hälsovårdsstiftelse YTHS har idag en överenskommelse nåtts.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. Löneförhöjningarna verkställs som en allmän höjning i två rater.  1.5.2018 höjs arbetstagarnas grundlön eller därmed jämförbar månadslön med 1,25 procent.  1.3.2019 höjs arbetstagarnas grundlön eller därmed jämförbar månadslön med 2,21 procent.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift, som ERTO, SuPer och Tehy utlyst, upphör med omedelbar verkan vid YTHS.

Förhandlingarna om kollektivavtal fortsätter inom den privata socialservicebranschen och hälsovårdsbranschen. Därför fortsätter också förbudet mot övertid och byte av arbetsskift som utlystes den 8 februari inom dessa branscher.

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.