Förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata socialservicebranschen – Inverkan på omsorgsföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik

SuPer, Tehy och ERTO har utlyst förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata socialservicebranschen. Förbudet omfattar hela avtalssektorn, inklusive privata omsorgsföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik. Förbudet träder i kraft torsdag 18 juni 2020 kl. 9.00. Åtgärden är avsedd att påskynda förhandlingarna med Välmåendebranschen HALI rf, eftersom förhandlingarna inte har framskridit som önskat. Förbudet upphör fredag 3 juli 2020 kl. 23.59.

Image text
Foto: iStock

SuPer, They och ERTO utgör förhandlingsorganisationen Sote ry. Den sociala sektorn sysselsätter cirka 60 000 personer, varav Sote ry tydligt representerar majoriteten. Förhandlingarna fortsätter, men Sote ry:s huvudmål gällande löneförhöjningar, lönesystemet och personalrepresentanternas verksamhetsförutsättningar har inte nått framsteg.
 
– Vi är upprörda över att arbetsgivaren inte vill hålla sig till avtalet, säger SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. –  Vi enades redan år 2018 om att vi tillsammans med arbetsgivarföreningen ska sträva efter ett incitamentssystem som tar hänsyn till arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Vi är inte redo att ge upp vad som redan överenskommits. 
 
– År 2018 nådde vi även under ledning av riksförlikningsmannen en lösning, enligt vilken oberättigade löneskillnader i förhållande till kommunsektorn bör överbryggas. Till exempel erhåller en vårdare inom socialservicebranschen lägre lön än på den kommunala sidan, och ett flertal andra villkor är sämre. Vi måste få till stånd en tydlig förbättring av arbetsvillkoren, menar Tehys jurist Mirja Kinnunen
 
Vårdkrisen exponerade under fjolåret den katastrofala situationen inom sektorn. Nu förhandlas det även om lönen och arbetsvillkoren för arbetstagarna i privata vårdhem. Många vårdare har lämnat branschen, eftersom det inte har skett någon förbättring av branschens arbetsvillkor. 
 
– Betydelsen av lönesättning baserad på arbetets svårighetsgrad har inom kommunsidans social- och hälsovårdssektor insetts redan för flera år sedan. Förbunden beklagar att den privata vårdsektorn är ovillig att hand om sina arbetstagare och sektorns attraktivitet och därmed bromsar sektorns utveckling. Man bör nu investera i personalen och säkerställa branschens framtid också i fortsättningen.  
 
– Strävan efter vinst får inte ske på bekostnad av de anställdas försörjning eller välmående, påpekar Erto:s intressebevakningsdirektör Saara Arola.
 
Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift. 
 
 
Mer information:
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 5698710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521