ERTO, SuPer och Tehy: Nollavtalen ska tyglas och lönerna höjas inom den privata social- och hälsovårdssektorn

I dag samlas nästan 200 förtroendemän inom den privata social- och hälsovårdssektorn till ERTOs, SuPers och Tehys förhandlingsdagar.

Image text
Bild: iStock

Man vill ha ett löneprogram för den privata socialservicesektorn som ska rätta till löneskillnaden jämfört med kommunerna. Målet är att förbättra kollektivavtalet genom att korrigera att lönesättningen är för låg inom branschen och begränsa arbetsgivarens möjligheter att kringgå arbetslagstiftningen.

– Om dessa förändringar blir verklighet förbättrar de också den privata socialservicesektorns rykte som arbetsgivare och en pålitlig serviceproducent, säger SuPers förhandlingschef Pia Zaerens.

Dessutom vill man i social- och hälsovårdssektorns kollektivavtal begränsa användningen av så kallade nollavtal. Med nollavtal avses ett sådant arbetsavtal där arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda arbetstagaren arbete mellan noll timmar och heltidsarbete. 

– Arbetsgivarna överför företagaransvar till arbetstagarna genom att använda nollavtal, och arbetstagarna blir utan anställningsskydd. Arbetstagarna lever i en ständig osäkerhet om deras inkomster räcker till för levnadskostnaderna, konstaterar Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen.

ERTO, SuPer och Tehy vill också väcka debatt i samhället om missförhållandena i privatiseringen.

Utläggningen inom social- och hälsovårdssektorn har lett till en spiral av samarbetsförhandlingar och personalminskningar. Detta leder till att tjänsternas kvalitet försämras.

– När man minskar personal inom social- och hälsovårdssektorn och flyttar assisterande uppgifter till yrkespersoner, ökar brådskan och risken för misstag, påminner ERTOs intressebevakningschef Saara Arola.

Mer information

ERTO
Saara Arola, intressebevakningschef, tfn 040 631 6521

SuPer
Pia Zaerens, förhandlingschef för den privata sektorn,
tfn 050 385 8042

Tehy
Marianne Leskinen, förhandlingschef för den privata sektorn,
tfn 040 922 1174