ERTO, SuPer och Tehy: Hälsojättarna bryter mot spelreglerna

Vårdkrisen, som blev offentlig i början av året, är fortfarande vardag på många arbetsplatser inom den sociala sektorn, fastän arbetsgivarna också gjort förbättringar i verksamheten.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

– Det anställs inte tillräckligt med vårdare i fasta anställningsförhållanden och skiften sköts för mycket med hjälp av tillfällig arbetskraft, vilket prövar orken och försvagar branschens attraktionskraft. Lönen motsvarar inte heller arbetets svårighetsgrad, säger Pia Zaerens, förhandlingschef för SuPers privata sektor.

Fackförbunden sysselsätts av att företagen inom social- och hälsoservicebranschen agerar på ett sätt som nonchalerar arbetstagarnas rättigheter. Strävan efter vinst på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande fortsätter. Inställningen försvårar den kommande förhandlingsomgången.

– Det råder allvarliga missförhållanden när det gäller att iaktta lönesystemet hos Mehiläinen, Pihlajalinna och Terveystalo, säger Vappu Okkeri, Tehys ledande jurist.

Missförhållandena leder till att arbetstagarna kan få lägre löner än vad de borde få på basis av lönesystemet som utgår från arbetets svårighetsgrad. Exempelvis är uppgiftsbeskrivningar inte gjorda och uppdaterade och betalningsgrunder för lönedelar har inte fastställts.

Det pågår ett flertal tvister inom hälsoservicebranschen. I samband med dessa försöker arbetsgivarna kringgå lagens och kollektivavtalens bestämmelser.

Det är svårt för fackförbunden att reda ut löneförseelserna, eftersom företagen i strid med kollektivavtal vägrar överlåta information till förtroendemännen.

– Det är svårt för fackförbunden att reda ut löneförseelserna eller exempelvis ogrundade visstidsavtal, eftersom företagen i strid med kollektivavtal vägrar överlåta information till förtroendemännen, säger Saara Arola, ERTO:s intressebevakningsdirektör.

Social- och hälsoservicebranschens kollektivavtal upphör den 31 mars 2020.

ERTO:s, SuPers och Tehys förtroendemän har samlats i Helsingfors för rådplägningsdagar 24–25.10, för att förbereda sig för förhandlingsomgången. 

Mer information:

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers förhandlingschef för privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230