En uppgift som överförs från läkaren till skötaren ska synas i lönen

Image text
bild: iStock

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är oroad över den förändrade arbetsfördelningen inom social- och hälsovården. Tehy motsätter sig inte till exempel överflyttningar av uppgifter från läkare till skötare, men påminner om att man innan uppgiften tas emot noga ska komma överens inte bara om lönen utan även om ansvar och utbildning.

Förutom inom kommunen flyttas arbetsuppgifter allt oftare om också inom de privata social- och hälsovårdstjänsterna.  Tehys förhandlingschef för den privata sektorn, Marianne Leskinen, uppmanar social- och hälsovårdsbranschens yrkesutbildade att noggrant överväga innan de tar emot nya uppgifter.

– Ta inte emot nya uppgifter förrän ni har kommit överens om lönen och dragit upp tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen samt har säkerställt det kunnande och den utbildning de nya uppgifterna förutsätter.  Det är självklart att ett ökat ansvar och nya uppgifter även ska synas i lönen.

Tehys medlemmar kontaktar Tehy och oron gäller ofta patientsäkerheten och ansvarsfrågor kring de nya uppgifterna. Tehy-medlemmar har ofta vid affärsöverlåtelser tvingats ta emot nya arbetsuppgifter utan tillräcklig handledning i och utbildning för arbetet.

Omfördelning av arbetsuppgifter mellan exempelvis läkare och sjukskötare kommer att behövas i och med vårdreformen. Ändringar i arbetsfördelningen, såsom utvidgade arbetsbeskrivningar och omfördelning av uppgifter, är ett viktigt sätt att förbereda inför framtiden samt ett sätt att förbättra resultaten inom social- och hälsovården.

Utbildningsdagarna för den privata sektorns sjukskötare ordnas i dag och i morgon i Helsingfors med över 200 deltagande sjukskötare från runt om i Finland. Utbildningsdagarna ordnas av Tehy i samarbete med Sjuksköterskeförbundet.

Tehys handbok om arbetsfördelning finns på nätet:
https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2014/2014_b3_netti_osaaminen_kayttoon_laatua_ja_tuloksellisuutta_tyonjakoa_kehittamalla_id_3025.pdf

 

Mer information:

Tehys förhandlingschef för den privata sektorn Marianne Leskinen, gsm 040 922 1174