Den privata socialservicebranschens arbetstagare går i strejk i mars i tre faser

Välfärdsbranschens förbund som representerar arbetsgivaren har avbrutit kollektivavtalsförhandlingarna. För att påskynda förhandlingarna har löntagarorganisationerna i dag gett en strejkvarning om tre strejker, vilka omfattar nio koncerner.

Tjänstemannaförbundet ERTO, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy förespråkar begränsningar för användningen av nollavtal och ett eget löneprogram för branschen i kollektivavtalsförhandlingarna för att korrigera lönesättningens eftersläpning på längre sikt. Organisationerna bildar en gemensam förhandlingsorganisation, som är löntagarnas största representant inom den privata socialservicebranschen.

Inom den privata socialservicebranschen har man redan under en längre tid sett de negativa sidorna av konkurrensutsättningen, utläggandet på entreprenad och privatiseringen. Branschens löner är upp till hundratals euro lägre än lönen som betalas ut för likadana uppgifter inom den kommunala sektorn. Därför får privata företag ogrundade tävlingsförmåner och gör enorma vinster.

Personalen arbetar på gränsen av vad de orkar med. Dessutom används många nollavtal i branschen, med vilka arbetsgivaren skjuter företagaransvaret på de anställda samt skapar en orimlig osäkerhet för de anställdas vardagsliv och utkomst. 

ERTO, SuPer och Tehy samt andra löntagarorganisationer inom den privata socialservicebranschen har idag varslat riksförlikningsmannen om företagsspecifika strejker:

- 12.3–14.3 Strejk som berör Attendo och Mehiläinen
- 14.3–16.3 Strejk som berör Esperi och Pihlajalinna
- 19.3–21.3 Strejk som berör Vetrea Terveys, Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy, VTKL-tjänster, stiftelsen Helsingin Diakonissalaitos och Invalidförbundets boendetjänster

Strejkerna omfattar inte vård av patienter med andningsförlamning.

Utöver ERTO, SuPer och Tehy deltar även andra löntagarorganisationer som förhandlar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Löntagarorganisationerna utlyste 16.2 också för den privata socialservicebranschen en strejk som berör privat småbarnsfostran 7–8.3. Idag utlyste ERTO, SuPer och Tehy dessutom redan 8.2. ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift för avtalsområdet, vilket gäller tills vidare.

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/yksityista-varhaiskasvatusalaa-uhkaa-lakko-7-83

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen (TSN) som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

 

Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTO:s ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola 0505698710

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174