Den privata småbarnspedagogiken hotas av strejk den 7–8 mars

Välfärdsbranschens förbund, som representerar arbetsgivaren, avbröt förhandlingarna inom den privata socialservicebranschen i går. Löntagarorganisationerna skulle ha varit beredda att fortsätta med förhandlingarna. För att påskynda förhandlingarna har löntagarorganisationerna i dag gett en strejkvarning, enligt vilken medlemmarna som omfattas av de nämnda förbundens småbarnspedagogik är i strejk den 7–8 mars.

Välfärdsbranschens förbund har varit ovilligt att på allvar försöka hitta en lösning vid förhandlingsbordet och närmast kommit med försämringar i arbetsvillkoren.

Inom den privata socialservicebranschen har man redan under en längre tid sett de negativa sidorna av konkurrensutsättningen, utläggandet på entreprenad och privatiseringen. Lönerna inom branschen är upp till flera hundra euro lägre än de kollektivavtalsenliga lönerna inom den kommunala sektorn. Personalen arbetar på gränsen av vad de orkar med. Dessutom används nollavtal, med vilka arbetsgivaren skjuter företagaransvaret på de anställda samt skapar en orimlig osäkerhet för de anställdas vardagsliv och utkomst. 

ERTO, SuPer och Tehy förespråkar därför begränsningar för användningen av nollavtal och ett eget löneprogram för branschen i kollektivavtalsförhandlingarna för att korrigera lönesättningens eftersläpning på längre sikt. Organisationerna anser att stora företag såsom Attendo, Esperi och Mehiläinen gör ett gott resultat och åstadkommer vinster för ägarna på bekostnad av lägre löner för arbetstagarna och genom att på allt sätt strama åt arbetsvillkoren och andra resurser.

Utöver ERTO, SuPer och Tehy deltar även andra löntagarorganisationer som förhandlar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen i strejken.

ERTO, SuPer och Tehy har den 8 februari utlyst ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom den privata socialservicebranschen och även inom den privata hälsoservicebranschen som gäller tills vidare.

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

Mer information för medlemmarna: www.tehy.fi/sv/overtidsforbud

Mer information för media:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTO:s ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola 0505698710

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174