Bolagisering innebär risker för personalen

Enligt regeringens senaste social- och hälsovårdsriktlinjer ska landskapen skilja åt ordnande och produktion under olika organisationer. Tehy förhåller sig mycket skeptiskt till skyldigheten att bolagisera serviceproduktionen. 

Det återstår ännu mycket att utreda när det gäller genomförande av valfriheten och bolagiseringen. Dessutom ska effekterna utvärderas med eftertanke på förhand. Ännu vet man till exempel inte i vilken omfattning valfriheten kommer att genomföras eller om bolagiseringsskyldigheten endast kommer att gälla den serviceproduktion som omfattas av valfriheten. 

– Bolagiseringen innebär i alla fall stora osäkerhetsfaktorer för personalen, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Bolagiserings- och konkurrensutsättningsskyldigheterna innebär i praktiken ökad osäkerhet om anställningsförhållandenas kontinuitet. I det första skedet börjar social- och hälsovårdspersonalen i kommuner och samkommuner arbeta som gamla anställda inom landskapen. Detsamma gäller med största sannolikhet även när landskapen ytterligare bolagiserar sin serviceproduktion. I fråga om konkurrensutsättningar som genomförs därefter är det dock inte alls klart att man fortfarande skulle iaktta bestämmelserna om överlåtelse. Det är möjligt att social- och hälsovårdspersonalen i fortsättningen är tvungen att upprepade gånger ”söka sitt eget arbete” och att dessa ändringar försämrar anställningsvillkoren.

– Ständig osäkerhet om anställningar och en låg lönenivå bidrar verkligen inte till att utbildad vårdpersonal stannar kvar i Finland eller inom branschen. Redan nu kan man se hur högt utbildade skötare och vårdare söker arbete utomlands eller byter bransch.

Den fackligt organiserade utbildade vårdpersonalen inom Tehy omfattas av allmänt bindande kollektivavtal även inom den privata social- och hälsovårdssektorn. Därmed försämras tehyiternas arbetsvillkor inte till ”lagstadgad nivå” ens inom den privata sektorn. Bolagiseringar och konkurrensutsättningar får dock inte leda till att man ”shoppar” arbetsvillkor när arbetsgivaren väljer till vilken arbetsgivarorganisation han eller hon ansluter sig till – om någon.

– Det dolda målet för eller en biprodukt av bolagiseringsskyldigheten kan inte vara att man söker efter besparingar i personalens arbetsvillkor, konstaterar Vesivalo. 

Det kan finnas risker i bolagiseringen också med tanke på pensionsskyddet. Enligt regeringens riktlinjer får bolag som landskapen grundat själva välja om de ska omfattas av det kommunala pensionssystemet eller inte. Denna möjlighet får inte äventyra de kommunala pensionsansvaren. 
 
Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Tehys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tfn 040 703 1387