Barnskötarna i Tehy motsätter sig lagen om småbarnspedagogik i manifestationen 25.4

Tehy ordnar onsdagen den 25 april kl. 12–18 en utmarsch och politisk manifestation mot lagen om småbarnspedagogik som är under beredning. Under manifestationen är Tehymedlemmarna som arbetar inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen och Nyland inte i arbete. Manifestationen gäller arbetsplatserna inom den privata och den offentliga sektorn, och även fackorganisationerna JHL, Jyty, SuPer och Talentia deltar i den.

I samband med manifestationen arrangeras vid riksdagshuset kl. 13–15 en demonstration där personal inom småbarnspedagogiken deltar.

Riksdagen behandlar som bäst lagen om småbarnspedagogik som skulle ändra på personalstrukturen inom småbarnspedagogik så att antalet barnskötare betydligt skulle minskas.

Tehy har motsatt sig den ändring av personalstrukturen som ingår i propositionen till lagen om småbarnspedagogik. I småbarnspedagogikens vardag finns det redan nu stora problem angående dimensioneringen och gruppstorlekarna. Den nya lagen rättar inte till de existerande problemen utan till och med försämrar situationen, då man minskar på just den daghemspersonal för vilken den grundläggande vården, famnen och omsorgen är centralt. Barnets intresse uppfylls inte, utan lagen tar i praktiken skötaren från barnet.

Lagförslaget beaktar inte heller tillräckligt det att barnskötar-/närvårdarexamen är en hälsovårdsexamen som producerar kunskaper i bland annat hygien, näring och läkemedelsbehandling av barnen. Dessa kunskaper behövs i daghemmen alltmer nu när till exempel diabetes bland barn har ökat.

Mer information om opinionsyttringen finns på Tehys sidor www.tehy.fi/vaka
 

Mer information:

Tehys organisationsdirektör Tanu Heikkinen, tfn 040 734 5354
Tehys socialpolitiska sakkunnig Eva Siitonen, tfn 0400 265 051