Tehys svar på regeringssonderarens frågor: Nolltolerans mot våld mot skötare, ekonomin för välfärdsområdena ska tryggas

Fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området, Tehy, utarbetade svar på regeringssonderare Petteri Orpos frågor om särskilt denna sektor. Lösningarna till skötarbristen och att avverka vårdköerna är centrala. Receptet till vardera frågan är detsamma, eftersom skötarbristen är en central orsak till köerna.

Lösningen till dessa två betydande problem kräver att välfärdsområdena tryggas en tillräcklig finansiering. Det är helt klart att varken social-, sjukvårds- och hälsosektorn eller småbarnspedagogiken kan utsättas för några som helst besparingar under den kommande regeringsperioden.

Lönesättningen och arbetsförhållandena måste ställas i ordning. När det gäller att förbättra arbetsförhållandena är det mest brådskande att åtgärda våldet som skötarna möter i sitt arbete.

– Våldet är en väldigt stor säkerhetsrisk inom hela social- och hälsovårdssektorn. Knivdådet mot tre skötare förra veckan upprörde senast i Egentliga Finland. Tehys utredningar visar att även allvarliga våldsamma situationer är alldeles för vanliga. Skötarna hjälper och räddar människor. De måste tryggt kunna utföra sitt arbete och utan rädsla, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande.

Tehy kräver att straffskalan i strafflagen stramas åt så att våld mot de som utför vårdarbete bestraffas på samma sätt som våldsamt motstånd mot tjänsteman. Rytkönen säger att även lagstiftaren bör ha nolltolerans mot våldet man möter i arbetet.

Arbetet som utfördes under SHM:s ledning under den förra regeringsperioden bör utnyttjas för att lösa skötarbristen. Programmet för att säkerställa tillräckligheten och åtkomligheten av personal inom social- och hälsovårdssektorn måste förlängas. Arbetsfördelningen bör förnyas genom att rikta hälsovårdens yrkespersoners arbetsinsatser alltmer till uppgifter som motsvarar examen, på så sätt att varken patientsäkerheten äventyras eller att man gör avkall på kompetenskraven.

Det är en väsentlig del av bygget av ett jämlikt Finland att lönejämställdheten främjas. Följande regeringsperiod måste verkställa både konkreta revideringar av lagstiftningen och åtgärder för att främja jämlika löner.

Det behövs mer internationell rekrytering, men den kräver en permanent behörighetsväg för att erkänna examina inom social- och hälsovårdssektorn, och det finns inte ännu en sådan i Finland. Tehy anser att man även kunde avstå från prövningen av tillgång på arbetskraft och göra det lättare att förena familjen. Vid internationell rekrytering ska man följa etiska spelregler, vad gäller rekryteringen. Statsrådets strategi, som redan är utarbetad, för att förhindra och förebygga arbetsbetingat utnyttjande måste godkännas och verkställas.

För att lösa krisen inom äldretjänsterna och säkerställa mänsklig omsorg inom äldretjänsterna, måste det finnas en tillräcklig mängd kompetent och utbildad personal, och man får inte pruta på behörighetskraven. Personaldimensionering 0,7 för serviceboende dygnet runt måste fås i kraft senast 1.12.2023. Efterlevnaden av normerna som fastställer vården av äldre människor och vårdens kvalitet bör tillses noggrannare än tidigare och försummelser sanktioneras strängar än nu.

En trygg och fungerade småbarnspedagogik främjar välbefinnandet för barn och familjer. Metoden för att dimensionera personal inom småbarnspedagogiken bör ändras och göras gruppvis, och ett tillräckligt antal barnskötare säkerställas i personalstrukturen. Marginaliseringen av ungdomar bör bekämpas genom att öka mängden lättillgängliga mentalvårdstjänster och verkställa en terapigaranti.

Tehy förordar att beskattningen utvecklas så att man avskaffar beskattningsfriheten på investeringsvinster hos utländska och inhemska investeringsfonder, arbetspensionsbolag och allmännyttiga samfund såsom fackföreningsrörelsen.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Chefen för Tehys sektion för samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 8 207 848