Tehy och SuPer förtydligar: Tingsrätten ställde inte in strejkerna, administrationerna behandlar domstolens beslut

Tehy och SuPer har idag av tingsrätten fått kännedom om besluten som gäller de tillfälliga säkerhetsåtgärderna för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Norra Finlands sjukvårdsdistrikt. Tehys och SuPers styrelser sammanträder inom en snar framtid, varefter vi informerar om saken. Före det kommenterar vi inte säkerhetsåtgärdsärendet.

I medierna har det rapporterats att tingsrätten skulle ha ställt in strejkerna. Vi rättar denna felaktiga uppgift och konstaterar att tingsrätten inte har ställt in strejkerna, utan infört ett förbud mot Tehy och SuPer att inleda strejkerna. Vår administration behandlar ärendet inom en snar framtid och fattar de nödvändiga besluten.