Super och Tehy: förhandlingarna fortsätter om det så kallade stoppbrädet för löneförhöjningarna i välfärdsområden och kommuner

Förhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna om det så kallade stoppbrädet fortsätter på fredag, efter den ursprungliga tidsgränsen som var 28.2.2023.

Det handlar om den del av årets löneförhöjning för välfärdsområdenas och kommunernas personal som överstiger avtalade 1,9 %, alltså kostnadseffekten av kollektivavtalen för teknologiindustrin, den kemiska basindustrin och lastbilsbranschen.  

Detta så kallade stoppbräde ingick i riksförlikningsmannens medlingsförslag som godkändes i oktober. Om kostnadseffekten av förhöjningarna för ovan nämnda tre kontrollbranscher överstiger för välfärdsområdena och kommunerna redan avtalade 1,9 % ska av den överstigande delen 70 % läggas till den allmänna höjningen och 30 % delas ut som lokal justeringspott.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetare t. 0400 540 005
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, t. 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, t. 050 346 0847