Regeringen inleder lagberedningen av den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen, Tehy sammankallar fullmäktige för att behandla situationen och diskutera vidare åtgärder

Arbetsminister Arto Satonen meddelade idag att regeringen börjar bereda en lag om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen.

Image text
Kuva: Jukka Rapo

Att skrivningen i regeringsprogrammet går vidare till lagberedning innebär att riksförlikningsmannens eller förlikningsnämndens förlikningsförslag framdeles inte kan överskrida en allmän riktlinje för löner. Följden är att fria avtal inom social- och sjukvårdssektorn respektive småbarnspedagogiken upphör och att skötarna hamnar i en evig lönegrop fastän branscherna i fråga redan nu lider av en allvarlig brist på arbetskraft.

Tehys styrelse beslöt vid sitt extra möte på tisdagskvällen att sammankalla organisationens fullmäktige till ett extraordinärt möte måndagen den 22 januari 2024. Fullmäktige får en redogörelse för läget och beslutar om vidare åtgärder.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005, mila.huovinen(at)tehy.fi