KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn lyfter fram det offentliga arbetets värde

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn inleder vid arbetsmarknadsseminariet i Lahtis den gemensamma kampanjen Suomen tärkein sijoitus (Finlands viktigaste investering) om det offentliga arbetets betydelse.

I Lahtis inleds denna tisdag ett arbetsmarknadsseminarium för kommun- och välfärdssektorn med cirka 600 företrädare för arbetsgivare och personal. Vid seminariets paneldebatt lyfter Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote fram det offentliga arbetets värde och betydelse i samhället.

Arbetsmarknadsseminariet utgör startskottet för kommun- och välfärdssektorns huvudavtalsorganisationers gemensamma kampanj Suomen tärkein sijoitus (Finlands viktigaste investering) som lyfter fram hur viktigt det offentliga arbetet är. Arbetsplatser inom kommun- och välfärdssektorn samt branschorganisationer utmanas att delta i kampanjen. De kan utnyttja kampanjmaterialet bland annat vid publicering i sociala medier eller som utskrivbara affischer.

Du hittar kampanjmaterialet på KT:s och organisationernas gemensamma webbplats för arbetslivsutveckling under rubriken Tärkeissä töissä. De sociala medierna för Tärkeissä töissä är @tarkeissatoissa (Twitter och Instagram) samt Tärkeissä töissä (Facebook och LinkedIn). Hashtaggen för kampanjen är #tärkeinsijoitus.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Verkställande direktör Markku Jalonen, tfn 040 547 7710

Förhandlingschef Anna Kukka, tfn 050 347 9342 (mer information om kampanjen)

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Ordförande Katarina Murto, tfn 050 568 9188
Verksamhetsledare Mari Keturi, tfn 050 461 9315

Offentliga sektorns union JAU
Ordförande Jonna Voima, Fackförbundet Jyty, tfn 050 591 2341
Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote
Ordförande Millariikka Rytkönen, Tehy, tfn 040 054 0005 (assistent Mila Huovinen)
Ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, tfn 050 527 5085