Sparad ledighet

Med sparad ledighet avses semesterdagar som arbetstagaren sparar för att ta ut under eller efter följande semesterperiod.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att den del av semestern som överskrider 18 dagar tas ut under eller efter följande semesterperiod. Ingen av parterna är förpliktigad att ingå ett sådant avtal. Arbetsgivaren kan utan något särskilt skäl avslå anhållan om att spara ledighet.

Om man inte når en överenskommelse gällande sparad ledighet är utgångspunkten att arbetstagaren har  rätt att spara den del av semestern som överskrider 24 dagar , alltså sex semesterdagar per år.

Arbetstagaren ska förhandla med arbetsgivaren om att spara semesterdagar senast i det skede då arbetsgivaren diskuterar tidpunkten för semestern med arbetstagaren.

I sista hand ska den sparade ledigheten ges det eller de år som arbetstagaren angett. Om man inte kan avtala om exakta datum för den sparade ledigheten, ska arbetstagaren meddela att han eller hon tar ut den senast fyra månader innan den börjar. Vi rekommenderar att man gör upp ett skriftligt avtal om när den sparade ledigheten ska tas ut.