Image text
Kuva: IStock

Med sparad ledighet avses semesterdagar som arbetstagaren sparar för att ta ut under eller efter följande semesterperiod.

AKTA, VÄLKA, AVAINTA Arbetsgivarna rf och SHVS

Arbetstagaren kan spara den del av sin semester som överskrider 15 dagar om arbetstagaren och arbetsgivaren separat har kommit överens om detta. Tidpunkten för att ta ut den sparade ledigheten måste överenskommas, dvs. ingen av parterna kan ensidigt bestämma tiden för den sparade ledigheten. Om det sker en väsentlig förändring av arbetstiden eller om arbetstagaren permitteras tills vidare betalas den sparade ledigheten till arbetstagaren som ersättning i pengar.

Annan privat sektor

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att den del av semestern som överskrider 18 dagar tas ut under eller efter följande semesterperiod. Ingen av parterna är förpliktigad att ingå ett avtal om sparad ledighet. Arbetsgivaren kan utan något särskilt skäl avslå anhållan om att spara ledighet.

Om man inte når en överenskommelse gällande sparad ledighet är utgångspunkten att arbetstagaren har rätt att spara den del av semestern som överskrider 24 dagar, alltså sex semesterdagar per år.

Arbetstagaren ska förhandla med arbetsgivaren om att spara semesterdagar senast i det skede då arbetsgivaren diskuterar tidpunkten för semestern med arbetstagaren.

I sista hand ska den sparade ledigheten ges det eller de år som arbetstagaren angett. Om man inte kan avtala om exakta datum för den sparade ledigheten, ska arbetstagaren meddela att han eller hon tar ut den senast fyra månader innan den börjar. Vi rekommenderar att man gör upp ett skriftligt avtal om när den sparade ledigheten ska tas ut.