Semesterersättning

Under arbetsförhållandet

Om arbetstagaren arbetar mindre än 35 timmar eller 14 dagar per månad, har han eller hon rätt till två lediga vardagar för varje arbetsmånad. För dessa dagar får arbetstagaren semesterersättning, som är 9 eller 11,5 procent av lönen beroende på arbetsförhållandets längd.

Om arbetstagaren är förhindrad från att arbeta på grund av moderskaps-, faderskaps eller föräldraledighet gör man ett tillägg till den lön som ligger till grund för semesterersättningen för frånvarotiden.

När anställningsförhållandet upphör

När anställningsförhållandet upphör ersätts de semesterdagar som inte tagits ut med semesterersättning. Semesterersättningen motsvarar den semesterlön som personen hade fått om han eller hon hade tagit semester. Semesterersättning betalas alltså inte ut om arbetstagaren tagit ut alla semesterdagar innan arbetsförhållandet upphört.

Om anställningsförhållandet har varat i minst ett år då det upphör, får arbetstagaren semesterersättning för 2,5 vardagar för varje full semesterkvalifikationsmånad som han eller hon arbetat sedan semesterkvalifikationsårets början.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att de semesterdagar som tjänas in innan anställningsförhållandet upphör ska sparas och tas ut under följande anställningsförhållande och att semesterersättning inte ska betalas ut för de semesterdagar som ännu inte tagits ut. Sådana avtal ska göras skriftligt.

Enligt kollektivavtalen ska de arbetstidstillägg (t.ex. lördags- och nattillägg) som betalats ut under semesterkvalifikationsåret höja semesterersättningen.

Att ta ut semester innan anställningsförhållandet upphör

Anställningsförhållandet kan ta slut innan arbetstagaren har rätt att ta ut semester. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att de semesterdagar som tjänats in ska tas ut innan anställningsförhållandet upphör.

Detta kräver alltid såväl arbetstagarens som arbetsgivarens samtycke.

Arbetsgivaren kan besluta att de semesterdagar som tjänats in under det föregående semesterkvalifikationsåret ska tas ut innan anställningsförhållandet tar slut. Arbetsgivaren kan inte besluta att semestern ska tas ut före semesterperiodens början (2.5).

Om arbetstagaren inte har tagit ut alla de semesterdagar som han eller hon tjänat in när anställningsförhållandet upphör, betalas semesterersättning ut för de semesterdagar som inte tagits ut.