Om det blir kvar outtagna semesterdagar för arbetstagaren som intjänats under anställningsförhållandet, betalas de i slutlönen som semesterersättning. Semesterlön som blivit obetald betalas vanligtvis också som semesterersättning.

När anställningsförhållandet upphör ersätts de semesterdagar som inte tagits ut med semesterersättning. Semesterersättningen motsvarar den semesterlön som personen hade fått om han eller hon hade tagit semester. Semesterersättning betalas alltså inte ut om arbetstagaren tagit ut alla semesterdagar innan arbetsförhållandet upphört.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att de semesterdagar som tjänas in innan anställningsförhållandet upphör ska sparas och tas ut under följande anställningsförhållande och att semesterersättning inte ska betalas ut för de semesterdagar som ännu inte tagits ut. Sådana avtal ska göras skriftligt.

Semesterersättning när en semester flyttas på grund av sjukledighet

Ibland förlängs arbetstagarens sjukledighet så att semestern inte kan ges samma eller ens följande år. Om semester inte har beviljats ​​på grund av sjukledighet vid utgången av följande kalenderårs semesterperiod, ska den semester som inte tagits ut betalas som semesterersättning, även om anställningsförhållandet fortsätter.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också komma överens om att semestern hålls i överlapp med sjukledigheten