Förlängning av semestern

Enligt vissa kollektivavtal kan arbetstagaren få förlängd semester om han eller hon tar ut sin semester exempelvis utanför sommarsemesterperioden. Dessa är

  • Kollektivavtalet mellan Plusterveys Oy och Tehy rf
  • Kollektivavtalet för ambulansförare
  • Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening rf och Tehy rf

Om en del av semestern tas ut utanför semesterperioden (normalt 1.10–30.4) förlängs semestern med 50 procent. Bestämmelserna gällande hur mycket semestern som mest kan förlängas varierar mellan de olika avtalen.

Kollektivavtalet för ambulansförare ger också arbetsgivaren och arbetstagaren möjlighet att avtala om att semesterförlängningen ska bytas mot pengar.