Enligt två kollektivavtal kan arbetstagaren få förlängd semester om hen tar ut sin semester utanför sommarsemesterperioden. Förlängning av semester har avtalats om i kollektivavtalet mellan akutvårdssektorn, Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy.

Kollektivavtalet inom akutvårdsektorn är allmänt bindande, dvs. det följs i alla privata akutvårdsföretag. Enligt kollektivavtalet för akutvårdsektorn räknas ledighet som hålls utanför semesterperioden (2.5.–30.9.) som halva dagar. Om en anställd till exempel tar sex semesterdagar utanför semesterperioden, får hen tre extra semesterdagar utöver de sex semesterdagarna. Förlängningens maximala belopp är en fjärdedel av den totala samlade semestern. Om 36 dagar semester har samlats kan alltså en maximal förlängning på 9 dagar fås.

Ingen semesterförlängning beviljas dock om semestern eller en del av den har skjutits upp på arbetstagarens begäran efter att semestertidpunkten fastställdes, för att hållas utanför semesterperioden. Semesterförlängningsdagar kan bytas ut mot pengar om det skriftligen avtalas för det år då semestern bestäms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För förlängningsdagarna betalas den normala semesterlönen och semesterersättningen.

Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy

Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy är inte allmänt bindande. Detta följs därför endast om arbetsgivaren är medlem i Tandläkarnas arbetsgivarförening eller om tillämpningen av kollektivavtalet har avtalats i arbetsavtalet.

I kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy har överenskommits om att förlänga semestern med 50 procent för den del som hålls 1.10.–30.4. det vill säga utanför semesterperioden. För förlängningsdagarna utbetalas en normal semesterlön, men ingen semesterersättning.