Antingen fem eller sex semesterdagar i veckan förbrukas, beroende på kollektivavtalet. Inom den offentliga sektorn förbrukas endast fem semesterdagar per vecka.

Semesterdagar förbrukas inte under kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj.

Följande har femdagars semestervecka: AKTA, VÄLKA/SH-avtalet, AVAINTAs kollektivavtal, SHVS, Socialservicebranschens kollektivavtal och Hälsoservicebranschens kollektivavtal.

Den lagstadgade semestern och den återstående delen av privata sektorns avtal har en sexdagars vecka. Akutvårdsbranschens kollektivavtal och Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal övergår senare till femdagars semestervecka.

Deltidsanställda förbrukar och tjänar in semesterdagar på samma sätt som heltidsanställda. Även en deltidsanställd arbetstagare som arbetar halva dagar förbrukar alltså en semesterdag. En arbetstagare som exempelvis arbetar endast fyra dagar per vecka förbrukar alltså lika mycket semester som en arbetstagare som arbetar heltid.