Förbrukning av semesterdagar

Som regel förbrukas sex semesterdagar per vecka, eftersom semesterdagar förbrukas även för lördagar. Inom den kommunala sektorn förbrukas dock endast fem semesterdagar per vecka.

Semesterdagar förbrukas inte under kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj.

Deltidsanställda förbrukar semesterdagar på samma sätt som heltidsanställda. Även en deltidsanställd arbetstagare som arbetar halva dagar förbrukar alltså en semesterdag. En arbetstagare som exempelvis arbetar endast fyra dagar per vecka förbrukar alltså lika mycket semester som en arbetstagare som arbetar heltid.

Detta system bygger på principen att alla arbetstagare ska behandlas jämlikt. Deltidsanställda tjänar in semester enligt samma principer som heltidsanställda.