Den totala längden på moderskapsledigheten är 105 arbetsdagar. Under dessa dagar får arbetstagaren moderskapspenning. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Arbetstagaren går vanligtvis på moderskapsledighet 30 arbetsdagar före beräknad förlossning. Det är också möjligt att börja moderskapsledigheten 50 arbetsdagar före beräknad tid.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön under moderskapsledigheten. I kollektivavtalen har man dock som regel avtalat om att moderskapsledigheten är betald. Löneutbetalningen kan även grunda sig på arbetsplatsens praxis.

Lön under moderskapsledighet

Moderskapslön avtalas vanligtvis i kollektivavtal för en period som omfattar de första 72 arbetsdagarna av moderskapsledigheten. I praktiken är tidsperioden cirka 12 veckor.

Enligt kollektivavtalen är villkoren för att lön ska betalas ut i regel att anställningsförhållandet har varat minst två månader samt att arbetstagaren lämnar in ett intyg över graviditetetens längd och det beräknade förlossningsdatumet. I de allmänna kommunala kollektiv- och tjänstekollektivavtalen samt i AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal krävs dessutom att arbetstagaren anhåller om moderskapsledighet senast två månader innan ledigheten börjar.

Om arbetstagaren avbryter vårdledigheten på grund av en ny graviditet, har arbetstagaren rätt till lön under moderskapsledigheten i enlighet med kollektivavtalet. Den som avbryter partiell vårdledighet har rätt att få lön för moderskapsledigheten enligt den procentuella arbetstiden före den partiella vårdledigheten.

Om arbetstagaren får lön under moderskapsledigheten betalar PFA moderskapspenningen till arbetsgivaren. Om moderskapspenningen är högre än lönen under moderskapsledigheten, betalar FPA ut mellanskillnaden till arbetstagaren.

Om anställningsförhållandet upphör, upphör även arbetstagarens rätt till löneförmåner under moderskapsledigheten.