Tehy och SuPer: Social- och hälsovårdsavtalet träder in och konkurrenskraftsavtalet, kiky, åker ut – resultatet av förhandlingarna i den kommunala sektorn har godkänts

I dag godkände Tehy och SuPer resultatet av förhandlingarna i den kommunala sektorn. Flera avsevärda förbättringar för vårdpersonalen åstadkoms visavi det förkastade tidigare förslaget från riksförlikningsmannen.

Image text
Foto: Roni Lehti / Lehtikuva

Organisationerna för vårdarna har i tiotals år strävat efter att åstadkomma ett separat avtal för vårdsektorn. Enligt det nu godkända avtalet kommer ett sådant att träda i kraft i början av september 2021. 

– Det var avgörande för godkännandet av förhandlingsresultatet att ett separat avtal för social- och hälsovården kunde uppnås under denna avtalsperiod. I jämförelse med det förkastade förslaget kommer det nu att uppstå en genuint helt ny avtalsbransch för den kommunala sektorn, utan extra villkor i fråga om till exempel verkställigheten av landskapsreformen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Kikytimmarna faller bort i slutet av augusti. Det tidigare förslaget, som övriga organisationer skulle ha godkänt, gick ut på att kikytimmarna tas bort först i oktober.

– Kikytimmarna har skapat friktion och misshag bland personalen inom den kommunala sektorn, men i slutet av augusti är obehaget borta för gott. Vi är glada över att kikylösningen kunde förbättras över läget kring valborgsafton. Detta kommer att vara till nytta för vårdarna, men också för alla övriga arbetstagare inom kommunsektorn, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Nivån på löneförhöjningarna motsvarar den avtalade allmänna linjen för andra branscher. Den allmänna förhöjningen är 1,22 procent den 1 augusti 2020 respektive 1,0 procent den 1 april 2021. Den 1 april 2021 betalas dessutom en lokal pott på 0,8 procent. Avtalsperioden är 23 månader från och med den 1 april 2021.

Under förhandlingarna föreslog SuPer och Tehy en engångsersättning, ett s.k. coronatillägg, för de som jobbar inom begränsningarna genom beredskapslagen, med risk för att exponeras för Covid19-viruset. Arbetsgivaren motsatte sig inte detta, men man lyckades inte få in det i det nya avtalet, eftersom det skulle ha krävt separat statlig finansiering, pga. kommunernas svaga ekonomiläge. Andra västländer har betalat motsvarande engångsersättningar. Tehy och SuPer appellerade i går till landets regering om coronaersättning (appellationen finns i en bilaga till meddelandet).

Arbetet för att främja lika löner inleds i en arbetsgrupp med uppgift att före den 28 februari 2022 utreda såväl lönejämställdhet och frågor kring löneutvecklingen inom kommunerna som att ställa upp ett löneprogram. 

Förhandlingsrundan var lång och besvärlig. Coronakrisen tog hela samhället med överraskning och gjorde även förhandlingarna inom kommunsektorn svårare. Lägesbilden ändrades väsentligt efter januari under förhandlingarna. Ekonomin förutspås krympa i år med 8 procent pga. coronan. Arbetslösheten har snabbt förvärras och den offentliga skulden ökar med god fart.

– Just nu fanns det inte några reella förutsättningar att finansiera ett jämställdhetsprogram. Arbetsgruppen bereder för att främja lönejämställdhet, men verkställigheten kommer säkert att kräva insatser av staten, där även regeringsprogrammet förpliktar, konstaterar ordföranden för respektive organisation.

Mer information:

Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn  050 346 0847

SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492