Kvinnorna har nu tjänat in sin lön för i år

I dag infaller kvinnornas lönedag. Datumet beräknas årligen med hjälp av Statistikcentralens förtjänstnivåindex genom att jämföra medellönerna för kvinnor och män. I år utgör kvinnors lön 83,9 procent av mäns lön, vilket innebär att kvinnorna i princip arbetar resten av året utan lön.

I åratal har man genom olika program försökt främja jämställdheten i arbetslivet. Det största problemet är dock fortfarande inte löst. Kvinnor tjänar fortfarande betydligt minde än män.

I Finland är arbetsmarknaden tydligt uppdelad enligt kön. Social- och hälsovårdssektorn är mycket kvinnodominerad, och exempelvis inom Tehy är 92 procent av medlemmarna kvinnor.

– Så länge lönenivån inte höjs inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn kommer lönejämställdheten inte att gå framåt. Frågan är mycket enkel och löses med pengar. Det handlar mer om huruvida man verkligen vill åtgärda de omotiverade löneskillnaderna mellan könen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen påpekar att den statistik som kvinnornas lönedag bygger på inte beaktar nedskärningarna i semesterpenningarna inom den offentliga sektorn. Kvinnorna inom den offentliga sektorn släpar alltså efter när det gäller löneutvecklingen. Exempelvis i huvudstadsregionen har personal inom hälso- och sjukvården redan svårt att klara sig på sin lön. Den låga lönenivån kör bort kompetent personal från branschen.

– Om vi i Finland vill behålla vår högklassiga hälso- och sjukvård och upprätthålla vårdens kvalitet har vi inte råd att förlora några yrkespersoner. Vi måste ha råd att betala bättre löner till utbildade inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn. Den här frågan kommer framöver att tas upp både bland de politiska beslutsfattarna och vid förhandlingsborden. Det räcker inte med tomma ord, konstaterar Rytkönen.

I dag på kvinnornas lönedag för Tehy kampanj på temat jämställdhet i kvällstidningarna. Kampanjen utgör också startskottet för presentationen av Tehys målsättningar för riksdagsvalet och regeringsprogrammet. Målsättningarna har sammanfattats i fem nyckelord för beslutsfattare, som är resurser, kvalitet, kompetens, ledarskap och jämlikhet.

Mer information på Tehy.fi/avainsanat 

I slutet av meddelandet finns en länk till informationen om Tehys nyckelord för beslutsfattare

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028