Inget slutligt avgörande i tvisten om uppsägningslagen

Landets regering gjorde 25.10 ett nytt förslag i den så kallade tvisten om uppsägningslagen. Lagtexten verkade lovande, men huruvida tvisten löses beror på motiveringarna till lagpropositionen, vilka utarbetas senare.

Image text
foto: Kaisa Siren

 

Tehy förutsätter att motiveringarna till lagen utarbetas i trepartssamarbete. Detta tillvägagångssätt möjliggör att konfliktåtgärderna avbryts.

- Tehys styrelse kommer att behandla ärendet under de närmaste dagarna och ta ställning till möjligheten att avbryta konfliktåtgärderna, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen
 

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847