Utträde ur Tehy

Tänker du träda ut ur Tehy? Om du byter bransch är det bra att också byta förbund och bli medlem i fackförbundet inom den nya branschen. När du blir pensionerad lönar det sig att bekanta dig med möjligheten att bli seniormedlem i Tehy, om du ändå tänker arbeta sporadiskt i fortsättningen.

Om du är osäker på om det lönar sig att vara medlem i Tehy och vilka förmåner det innebär, glöm inte att vi erbjuder följande
  • professionell rättsskydds- och ansvarsförsäkring som du inte kan teckna som privatperson
  • avgiftsfri juridisk hjälp (ingår i medlemsavgiften)
  • stöd av förtroendemannen på arbetsplatsen.

Om du ändå beslutar dig för att skriva ut dig, anmäl följande uppgifter till medlemsregistret

  • ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum
  • när du tänker utträda (datum för utträdandet)
  • om du träder ut ur Tehy eller arbetslöshetskassan eller både och
  • huruvida utträdet också gäller Tehys samarbetsmedlemsorganisation,
  • i samband med pensionering om du blir seniormedlem i Tehy,
  • orsaken till utträdet för statistikföring.
  • Informera själv löneräknaren så att man i fortsättningen inte drar av medlemsavgiften från din lön.

Skicka din anmälan om uppsägning via en dold förbindelse här.