Vi är det största fackförbundet i Finland samlar personer som avlagt eller studerar för en examen inom social- och hälsovårdsbranschen. Den organisatoriska styrkan är vår kraft, för vi är redan över 160 000!

Bara tillsammans kan vi åstadkomma en konkurrenskraftig lönesättning och rättvisa arbetsvillkor för social- och hälsovårdens yrkesutbildade. Vi bevakar våra medlemmars

 • ekonomiska
 • yrkesmässiga
 • juridiska intressen.

Merparten av oss arbetar inom kommunsektorn men vi finns även inom den privata sektorn och som självständiga företagare samt hos staten. Vi gör både grundläggande arbete och har hand om expert- och ledningsuppgifter.

Tehy grundades 1982 när sex fackorganisationer inom branschen gick samman för att bevaka intressen för samtliga social- och hälsovårdsexperter.

Tehys stadgar

Studerandeförening

Via studerandeföreningen får de som studerar för att avlägga sin första examen inom branschen sin röst hörd inom Tehy. Vi är till och med 25 000. Anslut dig som studerandemedlem i Tehy genast i början av studierna!

Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt under studietiden om du studerar inom social- och hälsovårdsbranschen på heltid. Genom medlemskapet säkrar du det nödvändiga rättsskyddet inom branschen och har rätt till samma medlemsförmåner som de ordinarie medlemmarna.

Tehys studerandeförening har en egen aktiv styrelse som arbetar intensivt för att få studerandenas röst hörd i beslutsfattandet inom Tehy.

Vi ordnar utbildningsdagar och evenemang för studerande runtom i Finland. Spana in vår evenemangskalender och kom med!

Samarbetsmedlemsorganisationer

Nära oss finns organisationer som representerar olika yrken inom Tehy och ser till upprätthållandet och utvecklingen av din yrkesidentitet. Organisationerna ordnar seminarier och ger ut publikationer kring din bransch och tar ställning till olika frågor inom branschen.

Samarbetsmedlemsorganisationen

 • berättar om ditt arbete och vad det betyder för andra
 • påverkar ditt yrke och din utbildning
 • förstärker samhörigheten och yrkeskunnigheten bland de anställda inom branschen.

Tehy

 • bevakar dina rättigheter i arbetslivet
 • påverkar din lön och dina arbetsvillkor
 • förstärker din ställning i arbetslivet.

Gemensamma

Tillsammans ser vi till att social- och hälsovårdspersonalen får sin röst hörd i samhället.

Finlands Närvårdare rf

Inom Tehy verkar Finlands Närvårdare rf som har som mål att

bevaka primärskötarnas och närvårdarnas yrkesintressen
ta ställning till aktuella frågor
ge information om yrkesfrågor.
Föreningen ordnar medlemskvällar och studiedagar och medverkar aktivt i många evenemang.

Mer information www.suomenlahihoitajat.fi.

Tehys sektioner

De sex sektionerna inom Tehy har som avsikt att föra samman medlemmar med samma utbildning, yrke eller arbetsbeskrivning.

Medlemskapet i någon av sektionerna ingår i det ordinarie medlemskapet i Tehy och ger mervärde åt det. Utöver medlemsavgiften medför medlemskapet i en sektion inga extra kostnader. Du kan vara medlem i flera sektioner samtidigt. Glöm inte att se till att dina uppgifter i medlemsregistret är uppdaterade!

Sektionerna

 • ordnar avgiftsfri utbildning, studiedagar, möjligheter att bilda nätverk samt fritidsaktiviteter för medlemmar kring samma frågor,
 • skickar ut brev till medlemmarna,
 • gör medlemmarnas arbete synligt i samhället och utvecklar deras arbetsförhållanden,
 • främjar sina medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakning,
 • kallar sina medlemmar till årsmöte i oktober–november.

Det finns separata sektioner för sjukvårdare, företagare, chefer, direktörer, akademiskt utbildade och personer i uppgifter som förskrivningsrätten förutsätter. Tehy samarbetar även med Finlands Fotvårdares och Fotterapeuters Förbund.