Bevakningen av arbetstagares intresse har blivit internationell i takt med globaliseringen och att Europeiska unionens verksamhet har utvidgats. Allt fler nationella beslut har internationella rötter.

Den internationella verksamheten i Tehy är en del av förbundets omfattande intressebevakningsarbete. Syftet med den internationella verksamheten är att kontrollera hur internationella avtal, i synnerhet EU-lagstiftningen, påverkar Finland och Tehyiterna. Genom den internationella intressebevakningen påverkar vi

  • arbetslivs- och jämlikhetsfrågor
  • frågor kring rörlighet, såsom erkännande av examina, krav på språkkunskap och mångkulturella arbetsgemenskaper
  • etisk rekrytering.

En traditionell del av Tehys verksamhet är utvecklingssamarbete som är jämlikhetsarbete och intressebevakning inom fackföreningsrörelsen i sin renaste form.

Tehy har pågående projekt på Filippinerna, i Västafrika och i Colombia. De långsiktiga projekten i Brasilien och Kosovo har slutförts med utmärkta resultat.

Vi genomför internationell intressebevakning på många olika sätt och på olika håll i världen. Tehy medverkar aktivt i den internationella fackföreningsrörelsen och gör även bilateralt samarbete med fackförbunden i andra länder.

På grund av EU-lagstiftningen ligger tyngdpunkten i Tehys internationella verksamhet på påverkan på europeisk nivå.

Tehy är medlem i följande fackförbundsorganisationer inom den offentliga sektorn

  • Public Services International (PSI)
  • European federation of public service unions (epsu)
  • Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation (nofs)
  • Eu-föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i finland (fipsu)