Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning, är du också medlem i Tehy. Som studerande är du medlem i studerandeföreningen.

Du är Tehy

Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning, är du också medlem i Tehy. Som studerande är du medlem i studerandeföreningen.

Fackavdelningen är ett gäng för alla Tehyiter som arbetar för samma arbetsgivare eller inom en viss region. Under fackavdelningens tillställningar kan du träffa andra experter inom branschen och delta i trevlig verksamhet. För närvarande uppgår antalet fackavdelningar till 210.

När du går med i verksamheten, påverkar du ditt arbete! En representant som fackavdelningen utsett, såsom en förtroendeman, förhandlar om arbetsvillkoren på din arbetsplats.

Tehy är centralorganisationen STTK:s största fackförbund. På det sättet bevakar du dina intressen även på nationell nivå när du är medlem i Tehy.

Tehys värden

 • nära medlemmen
 • jämlikhet
 • ansvarsfullhet
 • etik

Strategiska mål

 • konkurrenskraftig och jämlik lönesättning
 • organisatorisk styrka
 • utbildad och kompetent vårdpersonal

Vision

Tehy är en modig och modern intressebevakare för social- och hälsovårdens samtliga yrkesutbildade och det mest uppskattade fackförbundet i landet. Tehys medlemmar har en stark ställning på arbetsmarknaden och i samhället.

Val av beslutsfattare i Tehy

Alla röstberättigade medlemmar i Tehys fackavdelningar kan ställa upp som kandidater till Tehys fullmäktige. Fullmäktige fattar de viktiga besluten i Tehy. Alla fackavdelningsmedlemmar får rösta i valet.

Hela Finland bildar en stor valkrets och valsättet är proportionellt; det vill säga det lönar sig för kandidaterna att bilda valförbund. 

Fullmäktige väljer en ordförande, vice ordförande och en styrelse för Tehy samt en ordförande och vice ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige

 • fastställer målen för förbundet och fattar de viktigaste besluten,
 • fattar beslut om förbundets verksamhet och ekonomi,
 • godkänner kollektiv- och tjänstekollektivavtalen,
 • fattar beslut om eventuella stridsåtgärder.

Styrelsen

 • fattar beslut om vad man gör i Tehy och hur Tehy förhåller sig till olika frågor,
 • svarar för förbundets hela verksamhet enligt fullmäktiges beslut,
 • väljer Tehys personal och fattar beslut om upphandlingar

Personal

På Tehys centralbyrå i Böle arbetar hundra och på distriktsbyråerna över 20 sakkunniga.