Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning, är du också medlem i Tehy. Som studerande är du medlem i studerandeföreningen.

Du är Tehy

Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning, är du också medlem i Tehy. Som studerande är du medlem i studerandeföreningen.

Fackavdelningen är ett gäng för alla Tehyiter som arbetar för samma arbetsgivare eller inom en viss region. Under fackavdelningens tillställningar kan du träffa andra experter inom branschen och delta i trevlig verksamhet. För närvarande uppgår antalet fackavdelningar till 210.

När du går med i verksamheten, påverkar du ditt arbete! En representant som fackavdelningen utsett, såsom en förtroendeman, förhandlar om arbetsvillkoren på din arbetsplats.

Tehy är centralorganisationen STTK:s största fackförbund. På det sättet bevakar du dina intressen även på nationell nivå när du är medlem i Tehy.

Tehys värden

 • nära medlemmen
 • jämlikhet
 • ansvarsfullhet
 • etik

Strategiska mål

 • konkurrenskraftig och jämlik lönesättning
 • organisatorisk styrka
 • utbildad och kompetent vårdpersonal

Vision

Tehy är en modig och modern intressebevakare för social- och hälsovårdens samtliga yrkesutbildade och det mest uppskattade fackförbundet i landet. Tehys medlemmar har en stark ställning på arbetsmarknaden och i samhället.

Val av beslutsfattare i Tehy

Alla röstberättigade medlemmar i Tehys fackavdelningar kan ställa upp som kandidater till Tehys fullmäktige. Fullmäktige fattar de viktiga besluten i Tehy. Alla fackavdelningsmedlemmar får rösta i valet.

Hela Finland bildar en stor valkrets och valsättet är proportionellt; det vill säga det lönar sig för kandidaterna att bilda valförbund. I följande val 2017 väljs 80 fullmäktige.

Fullmäktige väljer en ordförande, vice ordförande och en styrelse för Tehy samt en ordförande och vice ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige

 • fastställer målen för förbundet och fattar de viktigaste besluten,
 • fattar beslut om förbundets verksamhet och ekonomi,
 • godkänner kollektiv- och tjänstekollektivavtalen,
 • fattar beslut om eventuella stridsåtgärder.

Styrelsen

 • fattar beslut om vad man gör i Tehy och hur Tehy förhåller sig till olika frågor,
 • svarar för förbundets hela verksamhet enligt fullmäktiges beslut,
 • väljer Tehys personal och fattar beslut om upphandlingar

Personal

På Tehys centralbyrå i Böle arbetar hundra och på distriktsbyråerna över 20 sakkunniga.