Arbetslivsguiden

Koulutus ja osaaminen

Miten osaamista ylläpidetään ja täydennetään? Lisänä työpaikan esimiehet, opiskelijat ja nimikkeet.