På regionkontoren betjänar vi våra medlemmar i olika frågor gällande arbetshälsa och intressebevakning. På regionkontoren har man kännedom om regionens aktuella frågor och särdrag.

När du vill uträtta ärenden på regionkontoret, kom på förhand överens om mötet. Regionens organisationsexperter utför en stor del av arbetet utanför kontoret. 

Kontaktuppgifter till regionkontoren hittar du här (på finska).

Utöver medlemstjänster gör regionkontoren följande:

  • samordnar det regionala studerandearbetet
  • ordnar utbildningar och evenemang kring aktuella frågor
  • bistår med stöd till fackavdelningarna
  • hjälper förtroendevalda till exempel i förhandlingar med arbetsgivaren
  • idkar samarbete med olika instanser, till exempel representanter för offentliga och privata arbetsgivare, lokala läroanstalter, regionförvaltningsverk, arbets- och näringsbyrån och arbets- och näringsministeriet.