Medlemsavgifter

Beloppet av medlemsavgiften fastställs alltefter ditt medlemskap. Som löntagare är din medlemsavgift 1,1 procent av din bruttolön, dvs. skattepliktiga inkomster, dock högst 600 euro per år. I Tehys medlemsavgift ingår även medlemsavgiften för hälsovårdens arbetslöshetskassa. 

Exempel på medlemsavgiften 

 • Om din lön uppgår till 1 800 euro i månaden, är medlemsavgiften 19,80 euro i månaden. 

 • Om din lön uppgår till 2 300 euro i månaden, är medlemsavgiften 25,30 euro i månaden. 

 • Om din lön uppgår till 3 100 euro i månaden, är medlemsavgiften 34,10 euro i månaden. 

Som självständig yrkesutövare eller sysselsättande företagare är din medlemsavgift 20 euro i månaden. Om du samtidigt är verksam både som löntagare och som företagare, ska du betala 1,1 procent av lönen, dock minst 20 euro i månaden. 

Studerande på heltid samt personer som studerar för att avlägga den första examen inom branschen befrias från medlemsavgiften. 

För de medlemmar utomlands som arbetar för en finländsk arbetsgivare är medlemsavgiften 1,1 procent av bruttolönen. Övriga medlemmar som befinner sig utomlands betalar 30 euro per år. 

Skatteavdrag för medlemsavgiften 

I verkligheten är medlemskapet i Tehy förmånligare än det ter sig när du ska betala medlemsavgiften. Fackförbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift dras av i beskattningen. 

Vi skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera din skattedeklaration för att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.[Rivityskohta] 

Betalning av medlemsavgift 

Om du är löntagare, tar arbetsgivaren ut medlemsavgiften direkt på din lön. Du kan sköta betalningen av Tehys medlemsavgift enkelt med en uppbördsfullmakt. En förhandsifylld fullmakt hittar du under dina medlemsuppgifter när du klickar på ”Muuta työpaikan tietoja” (ändra uppgifter om arbetsplats). 

Gör så här: 

 • Skriv ut formuläret. 

 • Underteckna det. 

 • Lämna in formuläret till din arbetsgivares lönekontor. 

 • Kontrollera ditt löneintyg för att medlemsavgiften har dragits av på din lön! 

Även pappersblanketten för anslutning till Tehy fungerar som uppbördsfullmakt för medlemsavgiften. Du kan fylla i blanketten och lämna in den undertecknad till lönekontoret. Lämna in Tehys exemplar till Tehys medlemsregister. 

Om det inte är möjligt att dra av medlemsavgiften direkt på lönen, kan du betala den i avsnittet Mina uppgifter i e-tjänsterna eller beställa en lista över referensnummer från Tehys medlemsregister [email protected]. 

Befrielser från medlemsavgiften 

Medlemmar som är befriade från medlemsavgiften är 

 • personer som på heltid bedriver fortsatta studier för att avlägga grundexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen eller inom det pedagogiska området; befrielsen gäller även för kortjobb och arbete under semestertid (Start- och slutdatumet och läroanstalt för heltidsstudier ska meddelas i medlemsregistret, så att befrielsen från medlemsavgiften kan registreras). Tehys grundexamina är examen på andra stadiet, t.ex. närvårdare samt yrkeshögskoleexamen t.ex. sjukskötare yh, röntgenskötare yh.
 • Tehys hedersmedlemmar 

För en oavlönad period befriar följande från medlemsavgiften: 

 • familjeledighet (moderskaps-, föräldra- eller vårdledighet)
 • värnplikt och civiltjänstgöring 
 • alterneringsledighet 
 • tjänstledighet 
 • arbetslöshet (helt arbetslös) 
 • rehabiliteringsstöd 
 • sjukledighet 
 • arbete som anhörigvårdare om man inte är i lönearbete
 • personer som på heltid bedriver fortsatta studier för att avlägga påbyggnadsutbildning, kompletterande utbildning eller examen inom övriga områden (Start- och slutdatumet och och läroanstalt för heltidsstudier ska meddelas i medlemsregistret) t.ex. YAMK

I fråga om andra tillfälliga frånvaro från arbetet (t.ex. tillfällig ledighet utan lön) är medlemsavgiften 8 euro i månaden. Om du arbetar under denna tid, är medlemsavgiften 1,1 procent av dina skattepliktiga inkomster.

Du ska informera Tehy om befrielsen via medlemssidorna.

Räknare för medlemsavgiften

Bruttolön per månad:
Medlemsavgift per månad: 0.00 €
OBS! Medlemsavgiften ska vara minst 8€/månad