Medlemsavgifter

Beloppet av medlemsavgiften fastställs alltefter ditt medlemskap. Som löntagare är din medlemsavgift 1,1 procent av din bruttolön, dvs. skattepliktiga inkomster, dock högst 600 euro per år. I Tehys medlemsavgift ingår även medlemsavgiften för hälsovårdens arbetslöshetskassa. 

Exempel på medlemsavgiften 

 • Om din lön uppgår till 1 800 euro i månaden, är medlemsavgiften 19,80 euro i månaden. 

 • Om din lön uppgår till 2 300 euro i månaden, är medlemsavgiften 25,30 euro i månaden. 

 • Om din lön uppgår till 3 100 euro i månaden, är medlemsavgiften 34,10 euro i månaden. 

Som självständig yrkesutövare eller sysselsättande företagare är din medlemsavgift 12 euro i månaden. Om du samtidigt är verksam både som löntagare och som företagare, ska du betala 1,1 procent av lönen, dock minst 12 euro i månaden. 

Studerande på heltid samt personer som studerar för att avlägga den första examen inom branschen befrias från medlemsavgiften. 

För de medlemmar utomlands som arbetar för en finländsk arbetsgivare är medlemsavgiften 1,1 procent av bruttolönen. Övriga medlemmar som befinner sig utomlands betalar 30 euro per år. 

Skatteavdrag för medlemsavgiften 

I verkligheten är medlemskapet i Tehy förmånligare än det ter sig när du ska betala medlemsavgiften. Fackförbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift dras av i beskattningen. 

Vi skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera din skattedeklaration för att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.[Rivityskohta] 

Betalning av medlemsavgift 

Om du är löntagare, tar arbetsgivaren ut medlemsavgiften direkt på din lön. Du kan sköta betalningen av Tehys medlemsavgift enkelt med en uppbördsfullmakt. En förhandsifylld fullmakt hittar du under dina medlemsuppgifter när du klickar på ”Muuta työpaikan tietoja” (ändra uppgifter om arbetsplats). 

Gör så här: 

 • Skriv ut formuläret. 

 • Underteckna det. 

 • Lämna in formuläret till din arbetsgivares lönekontor. 

 • Kontrollera ditt löneintyg för att medlemsavgiften har dragits av på din lön! 

Även pappersblanketten för anslutning till Tehy fungerar som uppbördsfullmakt för medlemsavgiften. Du kan fylla i blanketten och lämna in den undertecknad till lönekontoret. Lämna in Tehys exemplar till Tehys medlemsregister. 

Om det inte är möjligt att dra av medlemsavgiften direkt på lönen, kan du betala den i avsnittet Mina uppgifter i e-tjänsterna eller beställa en lista över referensnummer från Tehys medlemsregister [email protected]. 

Befrielser från medlemsavgiften 

Medlemmar som är befriade från medlemsavgiften är 

 • studerande på heltid (befriade även för arbete under semestrar och sporadiskt arbete) 

 • Tehys hedersmedlemmar 

För en oavlönad period befriar följande från medlemsavgiften: 

 • moderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet 

 • värnplikt och civiltjänstgöring 

 • alterneringsledighet 

 • tjänstledighet 

 • arbetslöshet (helt arbetslös) 

 • rehabiliteringsstöd 

 • sjukledighet 

 • studier på deltid 

 • arbete som anhörigvårdare om man inte är i lönearbete. 

I fråga om andra tillfälliga frånvaro från arbetet (t.ex. tillfällig ledighet utan lön) är medlemsavgiften 8 euro i månaden. Om du arbetar under denna tid, är medlemsavgiften 1,1 procent av dina skattepliktiga inkomster. 

Du ska informera Tehy om befrielsen via medlemssidorna eller genom att skicka e-post till [email protected].

Räknare för medlemsavgiften

Bruttolön per månad:
Medlemsavgift per månad: 0.00 €
OBS! Medlemsavgiften ska vara minst 8€/månad