Medlemsavgifter

Storleken på medlemsavgiften fastställs beroende av medlemskapet. Som löntagare är din medlemsavgift 1,1 procent av bruttolönen för din huvudsyssla, det vill säga av dina skattepliktiga inkomster. I Tehys medlemsavgift ingår också medlemsavgiften till hälsovårdens arbetslöshetskassa.

Exempel på medlemsavgiften

 • Om din lön är 1 800 euro i månaden, är medlemsavgiften 19,80 euro i månaden.
 • Om din lön är 2 300 euro i månaden, är medlemsavgiften 25,30 euro i månaden.
 • Om din lön är 3 100 euro i månaden, är medlemsavgiften 34,10 euro i månaden.

Som självständig yrkesutövare eller sysselsättande företagare är din medlemsavgift 12 euro i månaden. Om du samtidigt är verksam både som löntagare och som företagare, ska du betala 1,1 procent av lönen, dock minst 12 euro i månaden.

Studerande på heltid samt personer som studerar för att avlägga sin första examen inom branschen befrias från medlemsavgiften.

Skatteavdrag för medlemsavgiften

I verkligheten är medlemskapet i Tehy förmånligare än det verkar när du ska betala medlemsavgiften. Fackförbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift dras av i beskattningen.

Vi skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera på din skattedeklaration att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.

Betalning av medlemsavgift

Om du är löntagare, drar arbetsgivaren medlemsavgiften direkt från din lön. Du sköter betalningen av medlemsavgiften enkelt med ett uppbördsavtal. Det förhandsifyllda avtalet finns under Ändring av medlemsuppgifter på medlemssidorna.

Gör så här

 • Printa ut avtalet
 • Underteckna det
 • Lämna in avtalet till din arbetsgivares löneräkning.
 • Kontrollera på ditt löneintyg att medlemsavgiften har dragits av på din lön!

Även pappersblanketten för anslutning till Tehy fungerar som uppbördsavtal för medlemsavgiften. Du kan fylla i blanketten och lämna in den undertecknad till löneräknaren. Lämna in Tehys exemplar till Tehys medlemsregister.

Om det inte är möjligt att dra av medlemsavgiften direkt på lönen, kan du betala den elektroniskt via Mina uppgifter på Tehys hemsidor eller beställa en lista över referensnummer från Tehys medlemsregister [email protected].

Befrielser från medlemsavgiften

Medlemmar som är befriade från medlemsavgiften är

 • studerande på heltid (befriade även vid arbete under semestrar och vid tillfälligt arbete)
 • personer som arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare
 • Tehys hedersmedlemmar.

Under oavlönade perioder är man befriad från medlemsavgiften vid:

 • moderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet,
 • värnplikt och civiltjänstgöring,
 • arbetslöshet (helt arbetslös),
 • rehabiliteringsstöd
 • sjukledighet
 • studier på deltid,
 • arbete som anhörigvårdare som inte är i lönearbete.

I fråga om andra tillfälliga frånvaro från arbetet (t.ex. alterneringsledighet) är medlemsavgiften 6 euro i månaden. Om du arbetar under denna tid, är medlemsavgiften 1,1 procent av dina skattepliktiga inkomster.

Du ska informera Tehy om befrielsen via medlemssidorna eller genom att skicka e-post till [email protected].

Räknare för medlemsavgiften

Bruttolön per månad:
Medlemsavgift per månad: 0.00 €
OBS! Medlemsavgiften ska vara minst 6€/månad