Deltagande i utbildningar

Rätt att delta i Tehys utbildningar för förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige

Tehy ordnar utbildningar i intressebevakning för personalrepresentanter. Om rätten att delta i utbildningarna har avtalats genom kollektivavtalen eller genom separata utbildningsavtal. Kontrollera alltid i kollektiv- eller utbildningsavtalet inom den egna avtalsbranschen huruvida du utifrån din uppgift har rätt att delta i en utbildning för förtroendevalda eller arbetarskyddsfullmäktige som Tehy ordnar.

Tehy kommer årligen överens med arbetsgivarens representant om vilka utbildningar du får delta i under arbetstid. Deltagande i utbildningar sker i form av avlönad utbildningsledighet (i regel, i Titania systemet K-dag). I tabellen syns avlönade utbildningar inom din avtalsbransch.

Du är välkommen även till andra utbildningar, bara du kommer överens om deltagandet med din arbetsgivare.

 

 

Rätt till utbildning

Avlönad utbildning

Mängden avlönad utbildning högst/år

Kommunala avtalsbranschen

Huvudförtroendeman,
förtroendeman,
vice huvudförtroendeman,
vice förtroendeman,
fackavdelningens ordförande

arbetarskyddsfullmäktig,
vice fullmäktige,
arbetarskyddsombud,
medlemmar i ett samarbetsorgan,
vice medlemmar

Länk till KT:s allmänna brev

Förtroendemannautbildning 30 dagar

Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2 veckor

Statens avtalsbransch

Personer i förtroende-, arbetarskydds- och samarbetsuppgifter och deras ersättare

Fackavdelningens ordförande

Länk till Pardias webbplats

Förtroendevalda 22 dagar

Övriga 11 dagar

Privat socialservicebransch

Förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig, medlemmar i arbetarskyddskommissioner

Fackavdelningens ordförande, vice förtroendeman och medlemmar i samarbetsorgan under vissa förutsättningar

Länk till TSN:s webbplats

Förtroendeman 1 månad, arbetarskyddsfullmäktig och medlemmar i arbetarskyddskommissioner 2 veckor

Privata hälsoservicebranschen

Huvudförtroendeman, förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig, vice fullmäktige, medlemmar i arbetarskyddskommissioner, arbetarskyddsombud, sa-representanter

Fackavdelningens ordförande och vice förtroendeman under vissa förutsättningar

Länk till TSN:s webbplats

Förtroendevalda 1 månad

Övriga 2 veckor

Akutvårdens servicebransch

Iakttas kollektivavtalet för den privata hälsovårdsbranschen

 

 

YTHS-avtalsbranschen

Huvudförtroendeman eller förtroendeman i motsvarande ställning

Länk

Har inte fastställts

AVAINTA-avtalsbranschen

Huvudförtroendeman eller förtroendeman i motsvarande ställning, förtroendefullmäktig

Länk

Har inte fastställts

PlusTerveys-avtalsbranschen

Förtroendeman och vice förtroendeman

Länk

2 veckor

Avtalsbranschen för tandläkarnas arbetsgivarförening

Förtroendeman och vice förtroendeman

Länk

Har inte fastställts

Anmälning

Anmäl dig till utbildningarna på vår webbplats.

Det är möjligt att anmäla sig till utbildningen om du hör till den aktuella utbildningens målgrupp.

Se till att dina uppgifter och din titel (t.ex. förtroendeman, fackavdelningens ordförande, arbetarskyddsfullmäktig) har uppdaterats i Tehys medlemsregister. Platserna fylls i anmälningsordning.

I samband med att du anmäler dig, ange

  • huruvida du behöver inkvartering (se anvisningen om inkvartering),

  • din arbetsgivares faktureringsadress om du deltar i en kommunal eller statlig intressebevakningsutbildning .

Anmälningstiden går ut en månad före utbildningen. Därefter får du ett bekräftelsebrev med information om program och reseanvisningar.

Vi betalar kostnaderna för resor och inkvartering samt måltiderna enligt programmet för personer som deltar i intressebevaknings- och organisationsutbildningar.

Vi ersätter dina resor och din inkvartering om du deltar i en intressebevaknings- och organisationsutbildning.

De bifogade filerna: