Bli medlem

Som studerandemedlem i Tehy

Anslut dig som studerandemedlem i Tehy genast då du börjar studera! Medlemskapet är avgiftsfritt om du studerar inom social- och hälsovårdsbranschen på heltid.

Du anses studera på heltid om du

  • avlägger i genomsnitt minst tre studieveckor eller fem studiepoäng per studiemånad eller
  • studerar minst 25 timmar i veckan (om studierna inte mäts i studieveckor). Hemuppgifter och motsvarande räknas inte med i denna tid.

Medlemskapet i Tehy börjar den dag då du undertecknar blanketten och gäller till den angivna utexamineringsdagen.

Studerandemedlemskapet fortsätter därmed inte automatiskt efter utexamineringen utan du ska då bli ordinarie medlem i Tehy i en fackavdelning.

Anslutning till Tehy som studerandemedlem

Andra examen inom branschen

Om du redan har avlagt en examen inom branschen och nu studerar på heltid för att avlägga en andra examen (till exempel från närvårdare till hälsovårdare), är du studerande som bedriver fortsatta studier.

Personer som studerar för att avlägga en andra examen inom branschen blir ordinarie medlemmar i Tehy, det vill säga medlemmar i en fackavdelning. Personer som på heltid bedriver fortsatta studier befrias från medlemsavgiften.

Om dina studier inte uppfyller kriterierna för heltidsstudier, ska du betala normal medlemsavgiften.

Anslutning till Tehy för utexaminerade

Studerandemedlemskapet omvandlas inte automatiskt till ett ordinarie medlemskap i Tehy. När du håller på att bli utexaminerad, ska du fylla i ett nytt anslutningsformulär med vilket du ansöker om att bi ordinarie medlem i Tehy.

Med ett och samma formulär kan du ansluta dig till

  • Tehy
  • hälsovårdens arbetslöshetskassa
  • din samarbetsmedlemsorganisation.

Det tar 5–10 minuter att fylla i formuläret, eftersom det är omfattande. Du kan även avbryta ifyllandet och återvända till formuläret genom att klicka på länken som du får till din e-post.

Du kan redigera uppgifterna senare via dina medlemsuppgifter, om din livssituation ändras. Vi kan betjäna dig bäst om du ser till att dina medlemsuppgifter är uppdaterade.

Formulär för anslutning till Tehy

Byte av fackförbund eller byte till Tehy från ett annat förbund

Välkommen till Tehy, du håller på att fatta ett klokt beslut! Det är viktigt att vara medlem i fackförbundet inom den sektor där du arbetar. På så sätt ser du till att någon bevakar dina intressen.

Gör så här

  • Fyll i Tehys anslutningsblankett.
  • Befullmäktiga hälsovårdens arbetslöshetskassa att avsluta medlemskapet i den tidigare arbetslöshetskassan på anslutningsformuläret. På så sätt överförs antalet arbetade månader i den föregående kassan till den nya kassan.
  • När du får bekräftelse om medlemskapet, informera det tidigare fackförbundets medlemsregister om att du har bytt förbund.
  • Glöm inte att ändra indrivningen av medlemsavgiften från ditt föregående förbund till Tehy genom att skicka Tehys fullmakt till din löneräknare.

Formulär för anslutning till Tehy


Utträde ur Tehy


 

De bifogade filerna: 
Anslutningblankett

Anslutningsblankett till Tehys fackavdelning och/elle inkasseringsavtal. Tehyn ruotsinkielinen liittymislomake.