Kuva: Lauri Rotko

Privata sektorn

Inom den privata sektorn förhandlar Tehy om flera kollektivavtal. 

Tehys viktigaste mål i förhandlingarna för den privata sektorn är löneförhöjningar, som är minst lika stora som inom teknologiindustrin. Därtill eftersträvar Tehy ett jämställdhetsprogram, som överbryggar lönegapet mellan de mans- och kvinnodominerade branscherna.  Målet är även att få bort timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet och förbättra arbetshälsan.  

Tehy förhandlar ensam om följande kollektivavtal:

  • Kollektivavtal för akutvårdsbranschen
  • Kollektivavtalet mellan PlusTerveys Oy och Tehy
  • Kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening rf och Tehy samt kollektivavtalet som rör uthyrda arbetstagare vid Seure. 

Tillsammans med Erto och SuPer förhandlar Tehy om följande kollektivavtal:

  • Kollektivavtal för hälsoservicebranschen
  • Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen
  • Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf
  • Kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse
  • Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal. 

Det är mest effektivt att följa förhandlingarnas gång i Tehys samt förhandlarnas kanaler i sociala medier. 

De bifogade filerna: 
Neuvottelujen kulku - liittokierros 2020

Työehtoneuvottelujen tulos vaikuttaa arkeesi, koska työsuhteesi ehdot päätetään niissä. Neuvottelijat edustavat sinua ja tarvitsevat täyden tukesi. Katso tästä miten neuvottelut etenevät.