Tehys lärarmedlemskap är avsett för social- och hälsovårdsbranschens yrkesutbildade som arbetar heltid som lärare. Som lärarmedlem är du fackavdelningens medlem.

Du är alltså berättigad till Tehys medlemsförmåner som

•    Tehy-tidskriften
•    utbildningar
•    nyhetsbrev 
•    kalender
•    semesterförmåner

Som medlem i Tehy får du aktuell information om förändringar och forskning inom branschen.

När du har tillfälliga arbeten inom social- och hälsovården får du hjälp av förtroendemän och Tehys försäkringsskydd.

Tehys servicenummer är också tillgängliga för dig i frågor som rör social- och hälsobranschen.

Medlemsavgiften för en lärarmedlem är 100 euro per år (skatteavdragsgiltig) som betalas i två rater. Lärarmedlemskap innehåller inte medlemskap i arbetslöshetskassan eller UKTA-rådgivning.