Kuva: Pekka Fali

Kommunala sektorn

Förhandlingarna om det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet inleddes den 14 januari 2020.  

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas på de tehyiter som arbetar inom kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten. Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet upphör att gälla den 31 mars 2020.

Tehys primära mål i de kommunala förhandlingarna är löneförhöjningar och att främja jämställda löner, ett kollektivavtal som omfattar all vårdpersonal inom social- och hälsovårdsbranschen samt avskaffande eller ersättning av timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet. De tidsbestämda nedskärningarna i semesterlönerna har upphört. 

Det är mest effektivt att följa förhandlingarnas gång i Tehys samt förhandlarnas kanaler i sociala medier.  

De bifogade filerna: 
Neuvottelujen kulku - liittokierros 2020

Työehtoneuvottelujen tulos vaikuttaa arkeesi, koska työsuhteesi ehdot päätetään niissä. Neuvottelijat edustavat sinua ja tarvitsevat täyden tukesi. Katso tästä miten neuvottelut etenevät.