För väljare

Fullmäktige fattar beslut om bevakningen av Tehy-medlemmarnas intressen, godkänner kollektivavtal och fattar beslut om bland annat stridsåtgärder samt strategier som rör branschen. Fullmäktige utser även en ordförande, vice ordförande och en styrelse för Tehy samt en ordförande och vice ordförande för fullmäktige.

Fullmäktige fattar beslut som har en inverkan på saker som rör alla tehyiter. Kom således ihåg att rösta! Röstningen i valet pågår 29.3–21.4.2021.

Kandidattestet ger dig möjlighet att hitta en lämplig kandidat.

Om ditt medlemskap är i kraft 31.1.2021 och du har betalat din medlemsavgift, är din rösträtt i ordning. Om du vill kan du kontrollera din rösträtt i e-tjänsten eller ringa till numret (09) 5422 7200 under 15–16.2.2021 kl. 9–15.

Det är viktigt att fullmäktige består av en mångsidig grupp tehyiter – från olika yrken och åldersgrupper och både från den offentliga och den privata sektorn runt om i Finland. Till fullmäktige väljs 83 tehyiter och hela landet är valkrets.