Äntligen här

Tehys kioskvältarpublikation Kommunsektorns löner utkom i förra veckan. Den är resultatet av månader av arbete med växlande intensitet. Det baserar sig på anonyma löneuppgifter om våra medlemmar som vi fått från Statistikcentralen.   Det mesta av arbetet gick på rutin. Det här är nämligen 7:nde årgången av publikationen som jag har stått för. I år har jag gjort några förändringar på basis av den respons jag fått. En är att den är mera tvåspråkig än tidigare, för att den skall vara mera lättförståelig också för läsare som inte kan finska. Ett annat tillägg är en graf på sid 38 över hur den uppgiftsrelaterade lönen utvecklar sig med ålder för könen. Fackavdelningsaktiva efterlystes en sådan som komplement till grafen för den könsvisa åldersprofilen för totallönen.  På basis av medlemmarnas respons har jag också i grafen över lönernas sammansättning på sid 37 pressat in de individuella prövningsbaserade personliga tillägg som tidigare år ingått bland övriga tillägg för ordinarie arbetstid.   Det växande antalet medlemmar i AKTA:s fjärde bilaga syns som en tabell på sid 18 över den uppgiftsrelaterade lönen för dem som arbetar med yrkesbeteckningen ”instruktör”.   Följande Kommunsektorns löner kommer jag så småningom att börja planera. Inspirerande respons från er är därför åter välkommen.