Vårdbiträden

Vårdbiträden bistår den övriga vårdpersonalen. De kan arbeta exempelvis på servicehus eller vårdhem för äldre eller handikappade.

Arbetsuppgifterna är att tillgodose klienternas grundläggande behov.

Vårdbiträdets arbetsuppgifter kräver inte närvårdar- eller sjukskötarutbildning. De får inte delta i den medicinska vården eller vara ensamma på ett arbetspass.

Utbildning för vårdbiträden

Utbildningen för vårdbiträden består av två obligatoriska delar som hör till närvårdarexamen. Dessa är stöd för tillväxt och stöd för rehabilitering.

Personen kan också välja delar av andra yrkesinriktade grundutbildningar, yrkesutbildningar eller specialyrkesutbildningar som en del av sin utbildning. Utbildningen tar ca åtta månader.

Utbildningen leder inte till någon examen, men ger beredskap att arbeta med biträdande uppgifter inom handikappvården.