Uppdatering av en examen på yrkesnivå till en YH-examen

En hälsovårdsexamen på institutnivå kan uppdateras till en yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola. Utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen arrangeras som dagsstudier och flerformsstudier.

När du ansöker till en yrkeshögskola för att avlägga en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kan delar av din tidigare hälsovårdsexamen räknas till godo i din nya examen. För detta används ett system för identifiering och erkännande av tidigare inhämtade kunskaper.

Att avlägga en yrkeshögskoleexamen vid sidan av arbetet tar 1,5–2 år (60–90 sp). Hur lång tid det tar beror bland annat på vilken typ av examen du har sedan tidigare och när du avlade den.

Möjlighet till en högre YH-examen direkt från examen på institutnivå

Det är också möjligt för någon som har en examen på institutnivå att direkt utföra en högre yrkeshögskoleexamen utan att först uppdatera examen på institutnivå till yrkeshögskoleexamen.

En person som har fullgjort en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen kan antas till studier som leder till högre YH-examen. Dessutom kan en person antas, som enligt yrkeshögskolan annars har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Yrkeshögskolan bedömer själv vad som är tillräckliga kunskaper och färdigheter.

Fråga studievägledningen på yrkeshögskolan i din region för mer information angående uppdatering till YH- och högre YH-examen.

Läs mer på Studieinfo.fi

Uppdaterat 24.2.2021