Kompletterande utbildning och upprätthållande av kompetens

En yrkesperson inom hälsovården är skyldig att upprätthålla och utveckla sin yrkeskunskap. Han eller hon måste också känna till de regler och förordningar som berör det egna yrket.

Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att möjliggöra och finansiera kompletterande utbildning.

Arbetstagaren ansvarar för att bedöma hurudan kompletterande utbildning han eller hon behöver och delta i kompletterande utbildning som behövs med tanke på det egna arbetet och den egna organisationen.

När en anställd får nya arbetsuppgifter ska arbetsgivaren säkerställa att den anställda är kompetent och vid behov erbjuda kompletterande utbildning. Arbetstagaren ska också själv meddela om han eller hon behöver kompletterande utbildning.