Kompetensområden för närvårdare

Närvårdare kan arbeta med många olika uppgifter inom social- och hälsovården. Den som avlagt den yrkesinriktade grundexamen har förutom en bred grundläggande yrkeskompetens även specialistkunskaper och de yrkeskunskaper som arbetslivet kräver inom minst ett kompetensområde.

Kompetensområden inom grundexamen inom social- och hälsovården

  • kundservice och informationshantering
  • akutvård
  • fotvård
  • rehabilitering
  • vård och fostran av barn och unga
  • mentalvårds- och drogarbete
  • sjukvård och omsorg
  • munhälsovård
  • arbete med handikappade
  • arbete med äldre.

En närvårdare kan avlägga ett eller flera kompetensområden även efter att han eller hon fått sin närvårdarexamen. Kompetensområdet avläggs då som yrkesinriktad vuxenutbildning, som fristående examen.

Examenskommissionen inom social- och hälsovårdsbranschen utfärdar ett officiellt intyg på den avlagda delexamen, alltså det nya kompetensområdet. En närvårdare som är intresserad av att avlägga ett kompetensområde bör kontakta en anordnare av utbildningar och examina inom kompetensområdet i fråga.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats

Närvårdare i arbete utanför sitt eget kompetensområde

Vid rekryteringen ska arbetsgivaren avgöra om uppgiften kräver att den anställda har avlagt ett visst kompetensområde. Man bör även ta hänsyn till eventuella nationella rekommendationer.

En person som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen får titeln närvårdare, oavsett vilket kompetensområde han eller hon har avlagt. Närvårdare är en skyddad yrkestitel inom hälsovården och blir en skyddad yrkestitel även inom socialvården år 2016.

Bestämmelser om kvalifikationer inom social- och hälsovården finns i olika lagar. Dessa lagar anger inte vilka uppgifter närvårdare med utbildning inom ett visst kompetensområde kan arbeta med.

Kompetensområdet akutvård är ett undantag

Ett undantag från examensbenämningen närvårdare gäller kompetensområdet akutvård. Där är examensbenämningen akutvårdare på grundnivå, i enlighet med principerna för examen.

Denna examensbenämning får endast användas av personer som avlägger examen enligt principerna för examen i akutvård. Även de registreras som närvårdare i Valviras Terhikki-register, när de anhåller om tillstånd att använda den skyddade yrkestiteln.