Att komplettera en YH-examen

En hälsovårdsexamen på institutnivå kan uppdateras till en yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola. Utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen ordnas

  • som dagundervisning (tidigare utbildning på ungdomsstadiet)
  • som flerformsundervisning (tidigare vuxenutbildning).

När du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning för att avlägga en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, kan delar av din tidigare hälsovårdsexamen räknas till godo i din yrkeshögskoleexamen. För detta används ett system för identifiering och erkännande av tidigare inhämtade kunskaper.

Att avlägga en yrkeshögskoleexamen vid sidan av arbetet tar 1,5–2 år (60–90 sp). Hur lång tid det tar beror bland annat på vilken typ av examen du har sedan tidigare och när du avlade den.

Be din lokala yrkeshögskola om mer information om komplettering av YH-examen, om man kan avlägga den examen du vill ha på läroanstalten i fråga.

Läs mer på Studieinfo.fi