Vill du bli förtroendeman?

Är du medlem i Tehy och känner väl till förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja de anställda? Om du vill hjälpa till i frågor som gäller anställningar och utveckla din arbetsplats är du en ypperlig kandidat till förtroendeman!

Valet av förtroendemän och vice förtroendemän ska förrättas så att alla tehyiter har möjlighet att delta i valet. Valen av förtroendemän bygger på avtalet om förtroendemän som finns som bilaga till kollektivavtalet.

Inom kommunsektorn får de medlemmar i Tehys fackavdelning som är anställda vid kommunen en månad före valdagen ställa upp i valet.

Inom den privata sektorn är det kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen som styr valet av förtroendeman. Du kan läsa i kollektivavtalet hur valet i praktiken går till.

På de arbetsplatser där man inte iakttar något kollektivavtal har de anställda enligt arbetsavtalslagen rätt att välja en förtroendefullmäktig.

Kan en förman fungera som förtroendeman?

Tehys medlemmar väljer sina förtroendemän i val. Medlemmar som arbetar på arbetsplatsen i fråga kan kandidera. Inom den privata sektorn kan medlemmar i Tehy SuPer och Erto som arbetar på arbetsplatsen kandidera.

Alla kandidater, även förmän, bör själva bedöma sina möjligheter att fungera som förtroendeman. Vid konflikter på arbetsplatsen medlar förtroendemannen mellan arbetstagaren och förmannen och representerar arbetstagaren.

Om du är osäker på om du kan kandidera till förtroendeman kan du prata med ditt fackförbund.