Tehys samarbetsmedlem

Samarbetsmedlemmen är en länk mellan medlemmarna, arbetsplatsen och fackavdelningen. Samarbetsmedlemmen förmedlar information från medlemmarna till fackavdelningen och tvärtom. Samarbetsmedlemmen spelar en viktig roll när det gäller förverkligandet av intressebevakningen inom Tehy.

Samarbetsmedlemmen kan ge råd i frågor som gäller medlemskap i Tehy. Han eller hon ser till att förtroendemännens och fackavdelningens kontaktuppgifter finns tillgängliga för medlemmarna på arbetsplatsen. Samarbetsmedlemmen upprätthåller en guide för kontaktmedlemmar på arbetsplatsen. I guiden finns den viktigaste informationen om hur man blir medlem i Tehy.

Samarbetsmedlemmarna utbildas och har egna aktiviteter. Kom med och påverka! Kontakta din fackavdelning och anmäl dig som samarbetsmedlem!