Studerande och förtroendeman

Redan när du exempelvis sommarjobbar under studietiden kan du prata med arbetsplatsens förtroendeman om du vill veta mer om

  • arbetsavtalet
  • lönen
  • arbetstiderna
  • semestrar eller ledigheter
  • fackavdelningens verksamhet eller dina egna rättigheter och skyldigheter som anställd.

Förtroendemannens kontaktuppgifter finns på arbetsplatsens anslagstavla, eller så kan du få dem av någon av Tehys medlemmar på arbetsplatsen. Om du inte hittar några kontaktuppgifter, kontakta Tehy.

Kom ihåg att förtroendemannens tjänster på arbetsplatsen är till för alla Tehys medlemmar, även studerande.